Tính toán móng cọc

Thảo luận trong 'Thư viện sách, tài liệu E-book' bắt đầu bởi enel, 22 Tháng mười một 2010.

 1. enel

  enel Thành viên

  Việc thay thế môi trường đặt móng bằng các phần tử được định nghĩa thông dụng (gối đàn hồi, hoặc là tổ hợp các phần tử Frame) nhằm tạo nên sự làm việc đồng nhất giữa nền và kết cấu thân công trình được gọi ngắn gọn là "mô hình tương tác".
  Mô hình tương tác giúp xác định được chính xác hơn nội lực trong kết cấu phần thân, vì rõ ràng khi có chuyển vị của chân cột (do lún lệch của móng - được tính toán trong mô hình tương tác) thì nội lực trong hệ kết cấu thay đổi, và dẫn tới sự thay đổi nội lực chân cột, lại dẫn đến một sự thay đổi mới về độ lún... Quá trình quay vòng cho tới khi đạt được cân bằng (hoàn toàn diễn ra trong quá trình phân tích nội lực của các phần mềm phân tích kết cấu). Một điều nữa là nó có thể đưa ra được nội lực của giằng móng, là một sự hợp lý hoá trong việc tính toán giằng móng.
  Tính toán móng băng theo bài viết bạn gửi chính là một hình thức áp dụng tư tưởng trên. Phương pháp này cũng được áp dụng để tính toán các cấu kiện dạng bản tiếp xúc với nền đất (cống hộp, bể nước...)

  Việc đáng nói nhất trong phương pháp này là các thông số của mô hình.
  Phải khẳng định là không bao giờ có sự chính xác tuyệt đối. Vấn đề là lựa chọn hệ số nền để tính toán, và việc chon lựa khoảng chia của móng sao cho thích hợp.

  Dưới đây là một bài báo của Nguyễn Tuấn Trung về việc mô hình hoá móng cọc để xây dựng mô hình tương tác
  Download: Tính toán móng cọc

  Trong bài viết thì tác giả cũng nêu ra khúc mắc về vấn đề chọn hệ số đàn hồi.