Tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy

Thảo luận trong 'An toàn cháy nổ' bắt đầu bởi atnguyen, 4 Tháng mười một 2010.

 1. atnguyen

  atnguyen Staff Member

  Các tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy....
  Hướng dẫn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC
  Hồ sơ thẩm duyệt PCCC
  Quy trình thẩm duyệt thiết kế PCCC; Chứng nhận đủ điều kiện về PCCC
  Thẩm duyệt hồ sơ PCCC
  Luật Phòng cháy và Chữa cháy, được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2001; có hiệu lực thi hành từ ngày 04/10/2001
  Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số của Luật phòng cháy và chữa cháy;
  Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công an về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số của Luật phòng cháy và chữa cháy
  Chỉ thị số 02/2006/CT-TTg, ngày 23/1/2006 của Thủ tướng Chính phủ Về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy và chữa cháy
  Nghị định số 123/2005/NĐ-CP ngày 05/10/2005 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy
  Thông tư 02/2005/TT-BCN ngày 29/3/2005 của Bộ Công nghiệp v/v hướng dẫn quản lý, sản xuất, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
  TCVN 5738:1993 - Hệ thống báo cháy. Yêu cầu kĩ thuật
  TCVN 4879:1989 (ISO 6309 : 87) - Phòng cháy. Dấu hiệu an toàn
  TCVN 4878:1989 (ISO 3941 : 77) - Phân loại cháy - Yêu cầu chung
  TCVN 3254:1989 - An toàn cháy. Yêu cầu chung
  TCVN 3255:1986 - An toàn nổ. Yêu cầu chung
  TCVN 5303:1990 - An toàn cháy - Thuật ngữ và định nghĩa
  TCVN 5738:2000 - Soát xét lần 1 hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật
  TCVN 5040 : 1990 - Thiết bị Phòng cháy vμ chữa cháy - Kí hiệu hình vẽ dùng trên sơ đồ phòng cháy - Yêu cầu kĩ thuật
  TCVN 6103:1996 - Phòng cháy chữa cháy - Thuật ngữ - Khống chế khói
  TCVN 5760:1993 - Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung về thiết kế,lắp đặt và sử dụng
  TCVN 7336:2003 - Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống sprinkler tự động. Yêu cầu thiết kế và lắp đặt
  TCVN 7161-1:2002Hệ thống chữa cháy bằng khí. Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống. Phần 1: Yêu cầu chung
  TCVN 7161-9:2002 - Hệ thống chữa cháy bằng khí. Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống. Phần 9: Chất chữa cháy HFC 227 ea
  TCVN 7161-13:2002 - Hệ thống chữa cháy bằng khí. Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống. Phần 13: Chất chữa cháy IG-100
  TCVN 6100:1996 - Phòng cháy chữa cháy. Chất chữa cháy - Cacbon đioxit
  TCVN 6101:1996 - Thiết bị chữa cháy. Hệ thống chữa cháy cacbon đioxit. Thiết kế và lắp đặt
  TCVN 6102:1996 - Phòng cháy chữa cháy. Chất chữa cháy. Bột
  TCVN 7435-1:2004 - Phòng cháy, chữa cháy - Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy
  Phần 1: Lựa chọn và bố trí"
  TCVN 7435-2:2004 - Phòng cháy, chữa cháy - Bĩnh chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy. Phần 2: Kiểm tra và bảo dưỡng
  TCVN 2622:1995 - Phòng cháy,chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế
  TCVN 3991:1985 - Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng - Thuật ngữ, Định nghĩa
  TCVN 6160:1996 - Phòng cháy, chữa cháy - Nhà cao tầng - Yêu cầu thiết kế
  TCVN 6161:1996 - Phòng cháy và chữa cháy - Chợ và trung tâm thương mại - Yêu cầu thiết kế
  TCXD 218:1998 - Hệ thống phát hiện cháy và báo động cháy - Quy định chung
  TCVN 7278 -1: 2003 (ISO 7203 - 1: 1995)- Chất chữa cháy - Chất tạo bọt chữa cháy - Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật đối với chất tạo bọt chữa cháy độ nở thấp dùng phun lên bề mặt chất lỏng cháy không hoà tan được với nước
  TCVN 7278 -2: 2003 (ISO 7203 - 2: 1995) - Chất chữa cháy - Chất tạo bọt chữa cháy - Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật đối với chất tạo bọt chữa cháy độ nở trung bình và cao dùng phun lên bề mặt chất lỏng cháy không hoà tan được với nước
  TCVN 7278 -3: 2003 (ISO 7203 - 3: 1995) - Chất chữa cháy - Chất tạo bọt chữa cháy - Phần 3: Yêu cầu kỹ thuật đối với chất tạo bọt chữa cháy độ nở thấp dùng phun lên bề mặt chất lỏng cháy hoà tan được với nước
   

  Các file đính kèm:


  Last edited by a moderator: 23 Tháng ba 2015
 2. tranvantuan

  tranvantuan Thành viên mới

  lay tai lieu an toan chay

  Tcvn3254-1989