Thông tư số 57/2010/TT-BTC Lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức...

Thảo luận trong 'Quản lý chi phí' bắt đầu bởi You and me, 19 Tháng sáu 2010.

  1. You and me

    You and me Thành viên

    Thông tư số 57/2010/TT-BTC, ngày 16/04/2010 của Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.


    Thông tư số 57/2010/TT-BTC Lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.


    http://www.xaydungkientruc.vn/lfile/TT57BTC_1273110306842.DOC