Thông tư số 05/2010/TT-QĐ chi tiết lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá.

Thảo luận trong 'Điều chỉnh chi phí, lựa chọn nhà thầu' bắt đầu bởi You and me, 19 Tháng sáu 2010.

  1. You and me

    You and me Thành viên

    Thông tư số 05/2010/TT-BKH ngày 10/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá.


    DOWNLOAD