Tcxdvn 390:2006 kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - quy phạm thi công ..

Thảo luận trong 'Kết cấu bê tông, bê tông cốt thép' bắt đầu bởi kcxdkt, 9 Tháng sáu 2010.

 1. kcxdkt

  kcxdkt Updating ...

  TCXDVN 390:2006
  KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP LẮP GHÉP - QUY PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU
  Assembled Concrete and reinforced Concrete Structures - Code of Practice for Erection, Check and Acceptance


  Lời nói đầu 2
  1 Phạm vi áp dụng 3
  2 Tài liệu viện dẫn 3
  3 Thuật ngữ và định nghĩa 4
  4 Yêu cầu kỹ thuật thi công kết cấu bê tông lắp ghép 4
  4.1 Quy định chung 4
  4.2 Vận chuyển, kê xếp, nghiệm thu cấu kiện tại công trường 5
  4.3 Lắp ghép cấu kiện 10
  4.3.1 Yêu cầu chung 10
  4.3.2 Lắp ghép cột 12
  4.3.3 Lắp ghép tường, vách ngăn 16
  4.3.4 Lắp dầm, giằng, dầm mái (vì kèo) 16
  4.3.5 Lắp tấm sàn đặc, sàn rỗng 17
  4.4 Liên kết các cấu kiện lắp ghép 18
  4.4.1 Đổ vữa không co hoặc bê tông chèn mối nối 18
  4.4.2 Hàn và chống ăn mòn mối nối, chi tiết đặt sẵn 19
  4.5 Đổ lớp bê tông bù mặt sàn ứng lực trước tại công trường 20
  5 An toàn lao động trong thi công 21
  6 Kiểm tra nghiệm thu công tác lắp ghép 22
  Bảng 1: Dung sai lắp ghép cho phép 25
  Phụ lục 1: Nhật ký lắp ghép 26
  Phụ lục 2: Nhật ký đổ vữa không co, bê tông chèn mối nối 27
  Phụ lục 3: Nhật ký công tác hàn 28


  DOWNLOAD