TCXD 40: 1987 - Kết cấu xây dựng và nền - Nguyên tắc cơ bản tính toán

Thảo luận trong 'Nền móng, nhà và công trình' bắt đầu bởi kcxdkt, 9 Tháng sáu 2010.

 1. kcxdkt

  kcxdkt Updating ...

  Tiêu chuẩn: TCXD 40: 1987
  Kết cấu xây dựng và nền, nguyên tắc cơ bản tính toán
  Building structures and foundations – Basic rules for calculations.
  KẾT CẤU XÂY DỰNG VÀ NỀN – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ TÍNH TOÁN

  BUILDING STRUCTURES AND FOUNDATIONS – BASIC RULES FOR CALCULATIONS.


  QUY ĐỊNH CHUNG

  Tiêu chuẩn này quy định những nguyên tắc cơ bản về tính toán kết cấu làm bằng các vật liệu khác nhau và nền của tất cả các dạng xây dựng theo trạng thái giới hạn trên cơ sở áp dụng các ph|ơng pháp của lí thuyết xác suất và thống kê toán học.

  Tiêu chuẩn này bao gồm những nguyên tắc cơ bản về tính toán kết cấu và nền d|ới tác dụng của lực. Dựa theo tiêu chuẩn này cần lập tiêu chuẩn thiết kế các kết cấu làm bằng các vật liệu khác nhau và nền nhà, công trình có chức năng khác nhau.

  1.CƠ SỞ TÍNH TOÁN

  1.1.Kết cấu xây dựng và nền cần tính với tải trọng và tác động theo ph|ơng pháp trạng thái giới hạn.

  Cho phép tính toán kết cấu xây dựng và nền của nhà và công trình trên cơ sở những đánh giá về kinh tế theo các tài liệu tiêu chuẩn t|ơng ứng.

  1.2.Trạng thái giới hạn là trạng thái mà trong đó kết cấu, nền, nhà hoặc công trình thỏa mãn các yêu cầu cần thiết khi khai thác sử dụng hoặc khi thi công.

  1.3. Trạng thái giới hạn đ|ợc chia thành hai nhóm:

  - Nhóm 1: Bao gồm những trạng thái giới hạn dẫn đến việc mất khả năng chịu tải, hay dẫn đến sự bất lợi hoàn toàn về mặt sử dụng kết cấu hoặc nền.

  - Nhóm 2: Bao gồm những trạng thái giới hạn gây khó khăn cho việc sử dụng bình th|ờng kết cấu và nền.

  Trạng thái giới hạn nhóm 1 gồm:

  - Sự mất ổn định tổng thể về hình dáng.

  - Sự mất ổn định về vị trí.

  - Sự phá huỷ một điểm bất kì nào đó.

  - Sự chuyển đổi thành một hệ mới. - Sự thay đổi hình dạng.

  - Trạng thái dẫn đến sự cần thiết phải ngừng khai thác sử dụng do vật liệu biến dạng lớn, do các mối nối bị cắt do các vết nứt phát triển quá lớn.

  - Trạng thái giới hạn thuộc nhóm hai gồm những trạng thái v|ợt quá mức cho phép:

  - Sự biến dạng của kết cấu do bị uốn, xoắn, lún.

  - Sự dao động của kết cấu.

  - Sự thay đổi vị trí.

  - Sự tạo thành hoặc phát triển vết nứt.

  1.4. Ph|ơng pháp tính toán theo trang thái giới hạn nhằm đảm bảo ngăn chặn khả năng v|ợt quá giới hạn trong toàn bộ thời gian sử dụng kết cấu, nhà hoặc công trình cũng nh| quá trình thi công.
   

  Các file đính kèm:


  Last edited: 23 Tháng ba 2015
 2. You and me

  You and me Thành viên

  làm sao để thấy được link