TCXD 206:1998 Cọc khoan nhồi. Yêu cầu chất lượng thi công.

Thảo luận trong 'Nền móng, nhà và công trình' bắt đầu bởi kcxdkt, 23 Tháng ba 2015.

 1. kcxdkt

  kcxdkt Updating ...

  Cọc khoan nhồi. Yêu cầu chất lượng thi công.
  1.2. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kĩ thuật chính và tối thiểu trong kiểm tra chất l−ợng cọc thi công khoan nhồi, dùng làm tài liệu để nghiệm thu móng cọc. Tiêu chuẩn này không chỉ định ph−ơng pháp thử cụ thể cho kiểm tra chất l−ợng. Nhà thầu phải nêu rõ trong hồ sơ nhận thầu của mình về ph−ơng pháp, thiết bị cũng nh− tiêu chuẩn thử đáp ứng đ−ợc yêu cầu chung về chất l−ợng do chủ đầu t− công trình quy định theo tiêu chuẩn này. Tuỳ theo mức độ quan trọng của công trình cũng nh− tuỳ vào sự hoàn thiện của thiết bị và kinh nghiệm của đơn vị thi công mà chủ đầu t− có thể yêu cầu cao hơn mức đã nêu trong tiêu chuẩn này.
   

  Các file đính kèm: