TCVN ISO 9004-4:1996 Quản lý chất lượng và yếu tố của hệ thống chất lượng. Phần 4

Thảo luận trong 'Đánh giá chất lượng công trình XD' bắt đầu bởi kcxdkt, 12 Tháng sáu 2010.

 1. kcxdkt

  kcxdkt Updating ...

  TCVN ISO 9004-4:1996
  Quản lý chất lượng và yếu tố của hệ thống chất lượng.
  Phần 4 Hướng dẫn cải tiến chất lượng
  Quality management and quality system elements –
  Part 4 : Guidelines for quality improvement

  DOWNLOAD