TCVN 9362:2012 Tiêu chuẩn thíêt kế nền nhà và công trình.

Thảo luận trong 'Nền móng, nhà và công trình' bắt đầu bởi kcxdkt, 23 Tháng ba 2015.

 1. kcxdkt

  kcxdkt Updating ...

  Tiêu chuẩn thíêt kế nền nhà và công trình.

  TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ NỀN NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH

  Specifications for design of foundation for buildings and structures

  1 Phạm vi áp dụng

  1.1 Tiêu chuẩn này được dùng để thiết kế nền nhà và công trình.

  1.2 Tiêu chuẩn này không dùng để thiết kế nền của công trình thủy lợi, cầu đường, sân bay, móng cọc cũng như nền móng chịu tải trọng động.

  2 Quy định chung

  2.1Nền nhà và công trình phải được thiết kế trên cơ sở:

  a) Kết quả điều tra địa chất công trình và địa chất thủy văn và những số Iiệu về điều kiện khí hậu của vùng xây dựng;

  b) Kinh nghiệm xây nhà và công trình trong các điều kiện địa chất công trình tương tự;

  c) Các tài Iiệu đặc trưng cho nhà hoặc công trình định xây, kết cấu của nó và tải trọng tác dụng lên móng cũng như các điều kiện sử dụng sau này;

  d) Điều kiện xây dựng địa phương;

  e) So sánh kinh tế kỹ thuật các phương án của giải pháp thiết kế để chọn giải pháp tối ưu nhằm tận dụng đầy đủ nhất các đặc trưng bền và biến dạng của đất và các tính chất cơ Iý của vật liệu làm móng (hoặc các phần ngầm khác của kết cấu).

  2.2 Việc nghiên cứu địa chất công trình của đất nền nhà và công trình phải thực hiện theo yêu cầu của các tiêu chuẩn áp dụng về khảo sát xây dựng cũng như phải tính đến đặc điểm kết cấu và đặc điểm sử dụng nhà và công trình.

  2.3 Kết quả nghiên cứu địa chất công trình phải gồm các tài Iiệu cần thiết để giải quyết các vấn đề:

  a) Chọn kiểu nền và móng, xác định chiều sâu đặt móng và kích thước móng có dự kiến đến nhữngthay đổi có thể xảy ra (trong quá trình xây dựng và sử dụng), về điều kiện địa chất công trình, địa chấtthủy văn và tính chất của đất;

  b) Trong trường hợp cần thiết, chọn các phương pháp cải tạo tính chất đất nền;

  c) Quy định dạng và khối lượng các biện pháp thi công.

  2.4 Không cho phép thiết kế nền nhà và công trình mà không có hoặc không đầy đủ căn cứ địa chấtcông trình tương ứng để giải quyết các vấn đề ở 2.3.

  2.5 Trong điều kiện cho phép, khi lập phương án nền và móng cần quy định việc ủi lớp đất trồng trọt để sau này sử dụng lại cho nông nghiệp (trồng trọt lại) hoặc đối với đất ít có giá trị nông nghiệp thì dùng để trồng cây xanh cho khu xây dựng ...

  2.6 Trong phương án nền và móng của nhà và công trình của những trường hợp nêu ở 4.6.29 nên tiến hành đo biến dạng của nền theo các điểm mốc đặt sẵn.
   

  Các file đính kèm: