TCVN 9335:2012 Bê tông nặng - xác định cường độ bằng súng bật nảy

Thảo luận trong 'Thi công - nghiệm thu và Thiết bị xây dựng' bắt đầu bởi kcxdkt, 5 Tháng mười 2016.

 1. kcxdkt

  kcxdkt Updating ...

  BÊ TÔNG NẶNG - PHƯƠNG PHÁP THỬ KHÔNG PHÁ HỦY - XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ NÉN SỬ DỤNG KẾT HỢP MÁY ĐO SIÊU ÂM VÀ SÚNG BẬT NẨY

  Heavy weight concrete - Non destructive testing method - Determination of compressive strength by using combination of ultrasonic equipment and rebound hammer


  TCVN 9335:2012 chuyển đổi từ TCXD 171:1989 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

  1.1. Tiêu chuẩn này hướng dẫn xác định cường độ nén của bê tông bằng phương pháp sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng thử bê tông loại bật nẩy.

  1.2. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại cấu kiện, kết cấu bê tông của công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp trong trường hợp:

  - Không xây dựng được biểu đồ chuẩn dùng để xác định cường độ nén của bê tông bằng phương pháp không phá hoại.

  - Không có mẫu khoan lấy từ các loại cấu kiện, kết cấu xây dựng để xác định cường độ bê tông.

  1.3. Không sử dụng phương pháp này để xác định cường độ nén của bê tông trong những trường hợp sau:

  - Bê tông có cường độ nén nhỏ hơn 10 MPa hoặc lớn hơn 35 MPa;

  - Bê tông sử dụng các loại cốt liệu có đường kính lớn hơn 70 mm;

  - Bê tông bị nứt, rỗ hoặc có các khuyết tật;

  - Bê tông bị phân tầng hoặc là hỗn hợp của nhiều loại bê tông khác nhau;

  - Bê tông có chiều dày theo phương thí nghiệm nhỏ hơn 100 mm.
   

  Các file đính kèm: