TCVN 8860 Bê tông nhựa - phương pháp thử

Thảo luận trong 'Vật liệu xây dựng' bắt đầu bởi kcxdkt, 4 Tháng mười 2016.

 1. kcxdkt

  kcxdkt Updating ...

  TIÊU CHUẨN VIỆT NAM - TCVN 8860-1: 2011

  BÊ TÔNG NHỰA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 1: XÁC ĐỊNH ĐỘ ỔN ĐỊNH, ĐỘ DẺO MARSHALL

  Asphalt Concrete – Test methods – Part 1: Determination of Marshall Stability and Pl astic Flow

  TIÊU CHUẨN VIỆT NAM - TCVN 8860-2: 2011

  BÊ TÔNG NHỰA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 2: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NHỰA BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾT SỬ DỤNG MÁY QUAY LI TÂM

  Asphalt Concrete – Test methods – Part 2: Determination of bitumen content using extraction Centrifuge

  TIÊU CHUẨN VIỆT NAM - TCVN 8860-3: 2011

  BÊ TÔNG NHỰA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 3: XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HẠT

  Asphalt Concrete – Test methods – Part 3: Determination of particle size distribution

  TIÊU CHUẨN QUỐC GIA - TCVN 8860-4: 2011

  BÊ TÔNG NHỰA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 4: XÁC ĐỊNH TỶ TRỌNG LỚN NHẤT, KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA BÊ TÔNG NHỰA Ở TRẠNG THÁI RỜI

  Asphalt Concrete – Test methods – Part 4: Determination of Maximum Specific Gravity and Density of loose Bituminous Paving Mixtures

  TIÊU CHUẨN QUỐC GIA - TCVN 8860-5: 2011

  BÊ TÔNG NHỰA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 5: XÁC ĐỊNH TỶ TRỌNG KHỐI, KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH CỦA BÊ TÔNG NHỰA ĐÃ ĐẦM NÉN

  TIÊU CHUẨN QUỐC GIA - TCVN 8860-6: 2011

  BÊ TÔNG NHỰA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 6: XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẢY NHỰA

  Asphalt Concrete – Test methods – Part 6: Determination of Draindown

  TIÊU CHUẨN QUỐC GIA - TCVN 8860-7: 2011

  BÊ TÔNG NHỰA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 7: XÁC ĐỊNH ĐỘ GÓC CẠNH CỦA CÁT

  Asphalt Concrete – Test methods – Part 7: Determination of Fine Aggregate Angularity

  TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

  TCVN 8860-8 : 2011

  BÊ TÔNG NHỰA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 8: XÁC ĐỊNH HỆ SỐ ĐỘ CHẶT LU LÈN

  Asphalt Concrete – Test methods – Part 8: Determination of Compaction Coefficient

  TIÊU CHUẨN QUỐC GIA - TCVN 8860-9 : 2011

  BÊ TÔNG NHỰA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 9: XÁC ĐỊNH ĐỘ RỖNG DƯ

  Asphalt Concrete – Test methods – Part 9: Determination of Air Voids

  TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

  TCVN 8860-10 : 2011

  BÊ TÔNG NHỰA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 10: XÁC ĐỊNH ĐỘ RỖNG CỐT LIỆU

  TIÊU CHUẨN QUỐC GIA - TCVN 8860-11: 2011

  BÊ TÔNG NHỰA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 11: XÁC ĐỊNH ĐỘ RỖNG LẤP ĐẦY NHỰA

  TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

  TCVN 8860-12 : 2011

  BÊ TÔNG NHỰA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 12: XÁC ĐỊNH ĐỘ ỔN ĐỊNH CÒN LẠI CỦA BÊ TÔNG NHỰA
   

  Các file đính kèm:


Tags: