TCVN 8184-2:2009 Chất lượng nước. Thuật ngữ. Phần 2

Thảo luận trong 'Thuật ngữ' bắt đầu bởi kcxdkt, 19 Tháng ba 2015.

 1. kcxdkt

  kcxdkt Updating ...

  CHẤT LƯỢNG NƯỚC - THUẬT NGỮ - PHẦN 2

  Water quality - Vocabulary - Part 2

  Phạm vi áp dụng

  Tiêu chuẩn này định nghĩa các thuật ngữ sử dụng trong các lĩnh vực nhất định về mô tả đặc tính chất lượng nước.

  Thuật ngữ và định nghĩa

  1. Độ muối tuyệt đối

  Sa

  Tỉ số của khối lượng vật chất hòa tan trong nước biển trên khối lượng nước biển.

  CHÚ THÍCH Trong thực tế, đại lượng này không thể đo được trực tiếp và độ muối thực tế (85) được qui định dùng để báo cáo những quan sát hải dương học.

  2. Độ axit

  Dung lượng của môi trường nước tới phản ứng với ion hydroxit.

  3. Nước xâm thực

  Nước có chỉ số Langelier âm

  Xem Chỉ số Langelier (58)

  4. Tính xâm thực

  Xu hướng của nước hòa tan canxi cacbonat.

  Xem Chỉ số Langelier (58).

  5. Độ kiềm

  Dung lượng của môi trường nước tới phản ứng với ion hydro

  6. Chất hoạt động bề mặt anion

  Chất hoạt động bề mặt (138) ion hóa trong dung dịch nước để tạo ra các ion hữu cơ tích điện âm có chức năng hoạt động bề mặt

  [ISO 862 : 1984]

  7. Độ chọn lọc biểu kiến

  <Phép đo vi sinh vật> Tỷ số giữa số các khuẩn lạc mục tiêu và tổng số các khuẩn lạc trong cùng một thể tích mẫu được tính theo công thức toán học, F

  CHÚ THÍCH Độ chọn lọc được tính như sau:

  F = log(a/n)

  Trong đó

  a là nồng độ biểu kiến của các loại mục tiêu giả định được tính bằng cách đếm số khuẩn lạc;

  n là nồng độ của tổng số khuẩn lạc.

  8. Khoảng nồng độ sử dụng

  Khoảng nồng độ được đo hàng ngày bằng một phương pháp nào đó.

  9. Lấy mẫu tự động

  Quá trình trong đó các mẫu được lấy gián đoạn hoặc liên tục, không có sự can thiệp của con người và theo một chương trình đã định trước.

  10. Clo sẵn có

  Tổng clo sẵn có

  Các thuật ngữ thường dùng trong việc mô tả đặc tính các dung dịch natri hypoclorit đậm đặc và nước clo và sự làm loãng chúng dùng cho clo hóa.

  11. Phép thử sinh học

  Kỹ thuật đánh giá ảnh hưởng sinh học, định tính hoặc định lượng các chất khác nhau trong nước bằng ý nghĩa của những sự thay đổi trong một hoạt động sinh học đã định.

  Tải về: http://diendan.xaydungkientruc.vn/resources/tcvn-8184-2-2009-chat-luong-nuoc-thuat-ngu-phan-2.25/