Tcvn 7888: 2008

Thảo luận trong 'Các vấn đề chung' bắt đầu bởi enel, 10 Tháng mười hai 2010.

  1. enel

    enel Thành viên

    TCVN 7888 : 2008 do JIS A 5335 : 1979 “Pretensioned Spun Concrete Piles”; JIS A 5337 : 1995 “Pretensioned Spun High Strength Concrete Piles”; vµ JIS A 5373 : 2000 “Precast Prestressed Concrete Products”.

    TCVN 7888 : 2008 quy định về cọc bê tông ly tâm ứng lực trước

    Link down: TCVN 7888: 2008