TCVN 7572-1÷20 : 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử

Thảo luận trong 'Cốt liệu xây dựng' bắt đầu bởi kcxdkt, 4 Tháng mười 2016.

 1. kcxdkt

  kcxdkt Updating ...

  TCVN 7572-1 : 2006 Cốt liệu cho bê tông vỡ vữa - Phương pháp thử - Phần 1: Lấy mẫu
  TCVN 7572-2 : 2006 Cốt liệu cho bê tông vỡ vữa - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định thỡnh phần hạt
  TCVN 7572-3 : 2006 Cốt liệu cho bê tông vỡ vữa - Phương pháp thử - Phần 3: Hướng dẫn xác định thỡnh phần thạch học
  TCVN 7572-4 : 2006 Cốt liệu cho bê tông vỡ vữa - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích vỡ độ hút nước
  TCVN 7572-5 : 2006 Cốt liệu cho bê tông vỡ vữa - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích vỡ độ hút nước của đá gốc vỡ hạt cốt liệu lớn
  TCVN 7572-6 : 2006 Cốt liệu cho bê tông vỡ vữa - Phương pháp thử - Phần 6: Xác định khối lượng thể tích xốp vỡ độ hổng
  TCVN 7572-7 : 2006 Cốt liệu cho bê tông vỡ vữa - Phương pháp thử - Phần 7: Xác định độ ẩm 35
  TCVN 7572-8 : 2006 Cốt liệu cho bê tông vỡ vữa - Phương pháp thử - Phần 8: Xác định hỡm lượng bùn, bụi, sét trong cốt liệu vỡ hỡm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ. 37
  TCVN 7572-9 : 2006 Cốt liệu cho bê tông vỡ vữa - Phương pháp thử - Phần 9: Xác định tạp chất hữu cơ . 41
  TCVN 7572-10 : 2006 Cốt liệu cho bê tông vỡ vữa - Phương pháp thử - Phần 10: Xác định cường độ vỡ hệ số hoá mềm của đá gốc . 45
  TCVN 7572-11 : 2006 Cốt liệu cho bê tông vỡ vữa - Phương pháp thử - Phần 11: Xác định độ nén dập vỡ hệ số hoá mềm của cốt liệu lớn 49
  TCVN 7572-12 : 2006 Cốt liệu cho bê tông vỡ vữa - Phương pháp thử -Phần 12: Xác định độ hao mòn khi va đập của cốt liệu lớn trong máy mỡi mòn va đập Los Angeles . 55
  TCVN 7572-13 : 2006 Cốt liệu cho bê tông vỡ vữa - Phương pháp thử -Phần 13: Xác định hỡm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn 59
  TCVN 7572-14 : 2006 Cốt liệu cho bê tông vỡ vữa - Phương pháp thử - Phần 14: Xác định khả năng phản ứng kiềm silic. 63
  TCVN 7572-15 : 2006 Cốt liệu cho bê tông vỡ vữa - Phương pháp thử - Phần 15: Xác định hỡm lượng clorua 81
  TCVN 7572-16 : 2006 Cốt liệu cho bê tông vỡ vữa - Phương pháp thử - Phần 16: Xác định hỡm lượng sulfat vỡ sulfit trong cốt liệu nhỏ. 87
  TCVN 7572-17 : 2006 Cốt liệu cho bê tông vỡ vữa - Phương pháp thử - Phần 17: Xác định hỡm lượng hạt mềm yếu, phong hoá 91
  TCVN 7572-18 : 2006 Cốt liệu cho bê tông vỡ vữa - Phương pháp thử - Phần 18: Xác định hỡm lượng hạt bị đập vỡ 93
  TCVN 7572-19 : 2006 Cốt liệu cho bê tông vỡ vữa - Phương pháp thử - Phần 19: Xác định hỡm lượng silic oxit vô định hình 95
  TCVN 7572-20 : 2006 Cốt liệu cho bê tông vỡ vữa - Phương pháp thử - Phần 20: Xác định hỡm lượng mi ca trong cốt liệu nhỏ 99
   

  Các file đính kèm:


Tags: