TCVN 7493:2005 Bitum Yêu cầu kỹ thuật

Thảo luận trong 'Các dạng công trình' bắt đầu bởi kcxdkt, 4 Tháng mười 2016.

 1. kcxdkt

  kcxdkt Updating ...

  TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

  TCVN 7493 : 2005

  Xuất bản lần 1

  BITUM – YÊU CẦU KỸ THUẬT

  Bitumen – Specifications

  HÀ NỘI – 2008  Lời nói đầu

  TCVN 7493 : 2005 do Tiểu ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC35/SC2 Vật liệu chống thấm biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

  Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

  BITUM – YÊU CẦU KỸ THUẬT

  Bitumen – Specifications

  1 Phạm vi áp dụng

  Tiêu chuẩn này quy định các chỉ tiêu chất lượng của bitum dầu mỏ sử dụng trong xây dựng.

  CHÚ THÍCH: Phụ lục A giới thiệu các loại bitum sử dụng trong xây dựng.
   

  Các file đính kèm:


Tags: