TCVN 7447-1:2004 Hệ thống lắp đặt điện tại các tòa nhà. Phần 1. nguyên tắc cơ bản đánh giá đặc trưng

Thảo luận trong 'Các vấn đề chung' bắt đầu bởi kcxdkt, 23 Tháng ba 2015.

 1. kcxdkt

  kcxdkt Updating ...

  TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

  TCVN 7447-1:2010

  ISO 60364-1:2005

  HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN HẠ ÁP - PHẦN 1: NGUYÊN TẮC CƠ BẢN, ĐÁNH GIÁ CÁC ĐẶC TÍNH CHUNG, ĐỊNH NGHĨA

  Low-voltage electrical installations - Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions

  Tiêu chuẩn này đưa ra qui tắc thiết kế, lắp đặt và kiểm tra hệ thống lắp đặt điện. Các qui tắc này nhằm đảm bảo an toàn cho người, vật nuôi và tài sản khỏi các nguy hiểm hoặc thiệt hại có thể xuất hiện trong sử dụng hợp lý hệ thống lắp đặt điện và để đảm bảo hoạt động đúng của các hệ thống lắp đặt này.

  11.1. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế, lắp đặt và kiểm tra hệ thống lắp đặt điện của:

  a) công trình nhà ở;

  b) công trình thương mại;

  c) công trình công cộng;

  d) công trình công nghiệp;

  e) công trình nông nghiệp và làm vườn;

  f) tòa nhà tiền chế;

  g) nhà ở lưu động, khu vực nhà lưu động và các nơi tương tự;

  h) công trường xây dựng, khu triển lãm, hội chợ và các hệ thống lắp đặt tạm thời khác;

  i) bến du thuyền và du thuyền;

  j) hệ thống chiếu sáng bên ngoài và các hệ thống lắp đặt tương tự (tuy nhiên xem 11.3e));

  k) các khu vực liên quan đến y tế;

  l) khối di động hoặc vận chuyển được;

  m) hệ thống quang điện;

  n) tổ máy phát điện hạ áp.

  CHÚ THÍCH "Công trình" bao gồm cả đất và tất cả các trang thiết bị kể cả tòa nhà nằm trong công trình.

  11.2. Tiêu chuẩn này đề cập đến:

  a) mạch điện được cấp nguồn ở điện áp danh nghĩa đến và bằng 1000V xoay chiều hoặc 1500 V một chiều;

  Đối với điện xoay chiều, tần số ưu tiên mà tiêu chuẩn này xét đến là 50Hz, 60 Hz và 400 Hz. Không loại trừ việc sử dụng các tần số khác vào mục đích đặc biệt.

  b) mạch điện, không phải là hệ thống đi dây bên trong các thiết bị, làm việc ở điện áp vượt quá 1000 V và được lấy điện từ hệ thống lắp đặt có điện áp không vượt quá 1000 V xoay chiều, ví dụ chiếu sáng kiểu phóng điện, các bộ lọc tĩnh điện;

  c) tất cả các hệ thống đi dây và cáp không được qui định riêng trong các tiêu chuẩn của thiết bị;

  d) tất cả các hệ thống lắp đặt của hộ tiêu thụ nằm bên ngoài công trình;

  e) hệ thống đi dây cố định dùng cho công nghệ thông tin và viễn thông, báo hiệu, điều khiển và các hệ thống tương tự (không kể hệ thống đi dây bên trong thiết bi;

  f) phần mở rộng hoặc thay đổi của hệ thống lắp đặt cũng như các bộ phận của hệ thống lắp đặt hiện có, chịu ảnh hưởng của việc mở rộng hoặc thay đổi này.

  CHÚ THÍCH: Qui tắc của tiêu chuẩn này nhằm áp dụng cho hệ thống lắp đặt điện nói chung nhưng, trong một số trường hợp nhất định, chúng có thể cần thêm một số yêu cầu hoặc khuyến cáo của các tiêu chuẩn IEC khác (ví dụ đối với hệ thống lắp đặt điện trong khí quyển dễ cháy nổ).
   

  Các file đính kèm: