TCVN 7305 : 2008 hệ thống ống nhựa - ống polyetylen (pe) và phụ tùng dùng để cấp nước

Thảo luận trong 'Vật liệu xây dựng' bắt đầu bởi kcxdkt, 4 Tháng mười 2016.

 1. kcxdkt

  kcxdkt Updating ...

  TCVN 7305-1:2008 ISO 4427-1: 2007
  HỆ THỐNG ỐNG NHỰA - ỐNG POLYETYLEN (PE) VÀ PHỤ TÙNG DÙNG ĐỂ CẤP NƯỚC – PHẦN 1: QUI ĐỊNH CHUNG
  Tiêu chuẩn này qui định những tính chất chung cho hệ thống ống polyetylen (PE) (ống chính và ống phụ) dùng để cấp nước sinh hoạt, bao gồm cả nước thô trước khi được xử lý và nước ống dùng cho các mục đích khác.

  Tiêu chuẩn này qui định các thông số thử cho các phương pháp thử được sử dụng.

  Cùng với các thành phần khác của bộ TCVN 7305 (ISO 4427), tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho ống và phụ tùng PE, các mối nối của chúng và các mối cơ học với các loại vật liệu khác, để sử dụng trong các điều kiện sau:

  a) áp suất làm việc tối đa (MOP) lên đến và bằng 2,5 MPa1);

  b) nhiệt độ làm việc ở 20 °C là nhiệt độ chuẩn.

  CHÚ THÍCH 1 Để áp dụng tại nhiệt độ làm việc không đổi lớn hơn 20 °C và đến 40 °C, xem Phụ lục A.

  1) 1 bar = 0,1 MPa = 105 Pa; 1 MPa = 1 N/mm2.

  TCVN 7305-5:2008 ISO 4427-5:2007
  HỆ THỐNG ỐNG NHỰA - ỐNG POLYETYLEN (PE) VÀ PHỤ TÙNG DÙNG ĐỂ CẤP NƯỚC – PHẦN 5: SỰ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỦA HỆ THỐNG

  TCVN 7305-2 : 2008 ISO 4427-2 : 2007

  HỆ THỐNG ỐNG NHỰA - ỐNG POLYETYLEN (PE) VÀ PHỤ TÙNG DÙNG ĐỂ CẤP NƯỚC – PHẦN 2: ỐNG
  Plastics piping systems – Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply – Part 2: Pipes


  TCVN 7305-3:2008 ISO 4427-3:2007 HỆ THỐNG ỐNG NHỰA - ỐNG POLYETYLEN (PE) VÀ PHỤ TÙNG DÙNG ĐỂ CẤP NƯỚC - PHẦN 3: PHỤ TÙNG
   

  Các file đính kèm:


Tags: