TCVN 7284-2:2003 Tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm - Chữ viết - Phần 2: Bảng chữ cái La tinh, chữ số v

Thảo luận trong 'Đại lượng và ký hiệu' bắt đầu bởi kcxdkt, 19 Tháng ba 2015.

 1. kcxdkt

  kcxdkt Updating ...

  Tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm ư Chữ viết

  Phần 2: Bảng chữ cái latinh, chữ số và dấu

  Technical product documentation ư Lettering ư

  Part 2: Latin alphabet, numerals and marks

  1 Phạm vi áp dụng

  Tiêu chuẩn này quy định bảng chữ cái latinh, chữ số và dấu dùng trên các bản vẽ kỹ thuật và các tài

  liệu liên quan. Tiêu chuẩn này chủ yếu liên quan đến chữ viết nhờ khuôn mẫu, nhưng cũng áp dụng cho

  chữ viết bằng tay hoặc các phương pháp thích hợp khác.  http://diendan.xaydungkientruc.vn/r...viet-phan-2-bang-chu-cai-la-tinh-chu-so-v.44/