TCVN 6495-1:1999 Chất lượng đất. Từ vựng

Thảo luận trong 'Thuật ngữ' bắt đầu bởi kcxdkt, 19 Tháng ba 2015.

 1. kcxdkt

  kcxdkt Updating ...

  Mở đầu

  Đánh giá chất lượng đất là vấn đề phức tạp do tính đa dạng trong sử dụng, nguy hại và biến đổi của

  đất. Ban kỹ thuật Chất lượng đất đã quyết định đưa ra hai hướng ưu tiến ưu tiên:

  ư chất lượng môi trường (bao gồm cả nước) trong đó đất đóng vai trò thiết yếu;

  ư chất lượng đất để sản xuất nông nghiệp

  Để thấy rõ được tầm quan trọng của sự gắn bó mật thiết với nhau của các vấn đề như các chất nguy hại

  lan truyền hay khư trú, sự xói mòn, nén cứng và các vấn đề khác liên quan với sản xuất nông nghiệp, cần

  phải quy định một cách rõ ràng những khái niệm và thuật ngữ thông dụng để mô tả các loại đất.

  Trong tiêu chuẩn này, hầu hết các thuật ngữ đã được định nghĩa để mô tả những biến đổi thành phần

  hoá học của đất và ảnh hưởng của những biến đổi đó đến chức năng của đất. Trong một số thuật ngữ

  đã chú ý tới những biến đổi vật lý và sinh học.

  Có nhiều cách định nghĩa về thuật ngữ đất. Nhưng trong tiêu chuẩn này thì đất là lớp trên cùng của vỏ

  trái đất bao gồm những hạt vô cơ, các chất hữu cơ, nước, không khí và các sinh vật.

  Tải về:

  http://diendan.xaydungkientruc.vn/r...at-ngu-va-dinh-nghia-lien-quan-den-bao-ve.22/