TCVN 5684:2003 An toàn cháy các công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu chung

Thảo luận trong 'An toàn cháy nổ' bắt đầu bởi kcxdkt, 23 Tháng ba 2015.

 1. kcxdkt

  kcxdkt Updating ...

  An toàn cháy các công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ -

  Yêu cầu chung

  Fire safety for petroleum and petroleum products facilities –

  General requirements


  1 Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn phòng cháy, nổ cho các công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, bao gồm các kho, cảng, cửa hàng và tuyến ống dẫn dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ.

  Tiêu chuẩn này không áp dụng đổi với các kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ xây dựng trong hang hầm; các công trình khai thác và chế biến dầu thô; các kho chứa hoá chất gốc dầu mỏ.

  2 Tiêu chuẩn viện dẫn
  TCVN 2622 : 1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế.

  TCVN 3254 : 1989 An toàn cháy – Yêu cầu chung.

  TCVN 3255 : 1986 An toàn nổ - Yêu cầu chung.

  TCVN 4090 : 1985 Đường ống chính dẫn dầu và sản phẩm dầu – Tiêu chuẩn thiết kế.

  TCVN 4530 : 1998 Cửa hàng xăng dầu – Yêu cầu thiết kế.

  TCVN 5307 : 2002 Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu thiết kế.

  TCVN 5334 : 1991 Thiết bị điện kho dầu và sản phẩm dầu – Quy phạm kĩ thuật an toàn trong thiết kế và lắp đặt.

  TCVN 6223 : 1996 Cửa hàng khí đốt hoá lỏng – Yêu cầu chung về an toàn.

  TCVN 6486 : 1999 Khí đốt hoá lỏng (LPG) - Tồn chứa dưới áp suất - Vị trí, thiết kế, dung lượng và lắp đặt.
   

  Các file đính kèm: