TCVN 5524:1995 Chất lượng nước - Yêu cầu chung để bảo vệ nước mặt khỏi bị nhiễm bẩn

Thảo luận trong 'Khảo sát thuỷ văn,môi trường' bắt đầu bởi kcxdkt, 15 Tháng sáu 2010.

 1. kcxdkt

  kcxdkt Updating ...

  TCVN 5524:1995
  Chất lượng nước - Yêu cầu chung để bảo vệ nước mặt khỏi bị nhiễm bẩn
  Water quality - General requirements for protection of surface water against pollution

  Chất lượng nước: Yêu cầu chung về bảo vệ nước mặt khỏi

  bị nhiễm bẩn.

  Water quality - General requirements for protection of surface water against

  pollution

  1. Phạm vi áp dụng

  Tiêu chuẩn này áp dụng cho nước mặt và quy định các yêu cầu chung đối với việc

  chống nhiễm bẩn nước mặt. Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với nước biển.

  2. Để bảo vệ nước mặt trên phạm vi nền kinh tế quốc dân phải thực hiện các biện pháp

  kinh tế, kĩ thuật và pháp luật.

  3. Khi sử dụng nước mặt cho mục đích kinh tế khác nhau phải tiến hành đồng bộ các

  biện pháp chống nhiễm bẩn, chống làm bẩn và làm cạn nước.

  4. Mục đích sử dụng nước mặt được xác định phù hợp với tính chất và thành phần của

  nước theo các yêu cầu và các mức đã định. Trong trường hợp đồng thời sử dụng nước

  cho một vài dạng sử dụng nước thì phải xuất phát từ các yêu cầu khắt khe nhất đối với

  chất lượng nước mặt.

  5. Khi thiết kế, thi công xây dựng và đưa vào sử dụng các xí nghiệp, công trình xây dựng

  mới hoặc cải tạo lại, và các đối tượng khác mà công trình này có ảnh hưởng tới trạng

  thái nước mặt cần phải xem xét và tiến hành các biện pháp cần thiết để bảo vệ nước.

  Cấm đưa vào sử dụng các xí nghiệp xây dựng mới hoặc cải tạo lại mà không có các

  công trình đảm bảo chống nhiễm bẩn đối tượng nước.

  6. Khi lập các luận chứng kinh tế kĩ thuật cho các khu công nghiệp lớn phải tạo hệ thống

  cung cấp nước khép kín.

  7. Cấm không được đổ nước thải không đạt qui định vào nước mặt gây nhiễm bẩn đối

  tượng nước.

  Mức độ làm sạch nước được xác định bằng thành phần và tính chất của chúng bằng

  khả năng đồng hòa nguồn nước và theo các yêu cầu của hộ sử dụng đối với chất lượng

  nước.
   

  Các file đính kèm:


  Last edited: 22 Tháng ba 2015