TCVN 5296:1995 Chất lượng nước - Quy tắc bảo vệ nước khỏi bị nhiễm bẩn khi vận chuyển

Thảo luận trong 'Khảo sát thuỷ văn,môi trường' bắt đầu bởi kcxdkt, 15 Tháng sáu 2010.

 1. kcxdkt

  kcxdkt Updating ...

  TCVN 5296:1995
  Chất lượng nước - Quy tắc bảo vệ nước khỏi bị nhiễm bẩn khi vận chuyển dầu và các sản phẩm theo đường ống
  Water quality - Principle for water protection from pollution caused by oil and oil products transported by pipelines

  Chất lượng nước- quy tắc bảo vệ nước khỏi bị nhiễm bẩn

  khi vận chuyển dầu và các sản phẩm theo đường ống

  Water quality - Principle for water protection from pollution caused by oil and oil

  products transported by pipelines

  1. Phạm vi áp dụng

  Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung về bảo vệ nước mặt và nước dưới đất khỏi

  bị nhiễm bẩn bởi dầu và các sản phẩm dầu (sau đây gọi tắt là “dầu”) khi vận chuyển

  chúng theo các ống dấn chính. Tiêu chuẩn này không quy định các yêu cầu về bảo vệ

  nước khi vận chuyển dầu theo ống dẫn đặt trong phạm vi các xí nghiệp và đặt ở đáy

  biển cũng như khi khai thác dầu.

  Tuyến ống dẫn chính để vận chuyển dầu là đường ống cái cùng các thiết bị và các ống

  nhánh của nó, đi từ nơi khai thác dầu hoặc từ xí nghiệp chế biến dầu đến nơi sử dụng

  hoặc chuyên chở, không kể các bộ phận các ông dẫn và các nhánh của chúng nằm trên

  phạm vi của cơ quan cung cấp và cơ quan sử dụng dầu.
   

  Các file đính kèm:


  Last edited: 22 Tháng ba 2015