TCVN 5017-1 : 2010 ISO 857-1 : 1998 HÀN VÀ CÁC QUÁ TRÌNH LIÊN QUAN - TỪ VỰNG

Thảo luận trong 'Thuật ngữ' bắt đầu bởi kcxdkt, 19 Tháng ba 2015.

 1. kcxdkt

  kcxdkt Updating ...

  TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

  TCVN 5017-1 : 2010

  ISO 857-1 : 1998

  HÀN VÀ CÁC QUÁ TRÌNH LIÊN QUAN - TỪ VỰNG - PHẦN 1: CÁC QUÁ TRÌNH HÀN KIM LOẠI

  Welding and allied processes - Vocabulary - Part 1: Metal welding processes

  1. Phạm vi áp dụng

  Tiêu chuẩn này định nghĩa các quá trình hàn kim loại và các thuật ngữ liên quan.

  2. Tài liệu viện dẫn

  Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

  ISO 4063 : 1998, Welding and allied processes - Nomenclature of processes and reference numbers (Hàn và các quá trình có liên quan - Danh mục các quá trình và các số hiệu tham chiếu).

  Tải về đầy đủ:

  http://diendan.xaydungkientruc.vn/r...998-han-va-cac-qua-trinh-lien-quan-tu-vung.8/