TCVN 4056:1985 Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng. Thuật ngữ và địn

Thảo luận trong 'Thuật ngữ' bắt đầu bởi kcxdkt, 13 Tháng sáu 2010.

 1. kcxdkt

  kcxdkt Updating ...

  TCVN 4056:1985
  Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng. Thuật ngữ và định nghĩa.
  System of technical maintenance and repair of building plants.
  Terminology and definitions
  Tiêu chuẩn này qui định những thuật ngữ và định nghĩa của những khái niệm chính trong
  lĩnh vực bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng (sau đây gọi tắt là máy). Những
  thuật ngữ và định nghĩa này được sử dụng trong các tiêu chuẩn, qui phạm của Nhà nước,
  ngành, sách báo và các tài liệu khoa học kỹ thuật.

  DOWNLOAD