TCVN 3989:1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng cấp và thoát nước; mạng lưới bên ngoài - bản vẽ t

Thảo luận trong 'Các vấn đề chung' bắt đầu bởi kcxdkt, 23 Tháng ba 2015.

 1. kcxdkt

  kcxdkt Updating ...

  Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng cấp và thoát nước; mạng lưới bên ngoài - bản vẽ thi công.
  TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

  TCVN 3989 : 1985

  HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG CẤP NƯỚC VÀ THOÁT NƯỚC– MẠNG LƯỚI BÊN NGOÀI – BẢN VẼ THI CÔNG
  System of documents for building design water supply and drainage – External networks – Working drawings

  1. Phạm vi áp dụng.

  1.1 Tiêu chuẩn này quy định thành phần và nguyên tắc lập hồ sơ bản vẽ thi công mạng lưới cấp nước và thoát nước bên ngoài.

  1.2 Khi lập hồ sơ bản vẽ thi công mạng lưới cấp nước và thoát nước bên ngoài, ngoài việc tuân theo những điều quy định trong tiêu chuẩn này còn phải tuân theo những quy định trong các tiêu chuẩn thuộc “ Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng”

  2. Thành phần hồ sơ bản vẽ thi công, nguyên tắc chung về cách trình bày.

  2.1 Thành phần hồ sơ bản vẽ thi công mạng lưới cấp nước và thoát nước bên ngoài gồm có:

  Tờ đầu (ghi số liệu chung)

  Thống kê bản vẽ theo mạng lưới cấp nước và thoát nước.

  Mặt bằng mạng lưới cấp nước và thoát nước bên ngoài;

  Mặt cắt mạng lưới cấp nước và thoát nước bên ngoài;

  Sơ đồ mạng lưới đường ống có áp .

  Hồ sơ bản vẽ thi công mạng lưới cấp nước và thoát nước bên ngoài mang kí hiệu sau:

  Bản vẽ cấp nước : C

  Bản vẽ thoát nước :T

  2.2 Cho phép chia bản vẽ thi công mạng lưới cấp nước và thoát nước bên ngoài thành hai loại.

  Mạng lưới cấp nước bên ngoài;

  Mạng lưới thoát nước bên ngoài;

  Trường hợp đơn giản cho phép thể hiện mạng lưới cấp nước và thoát nước trên cùng một bản vẽ.

  2.3 Tỉ lệ thể hiện trên bản vẽ lấy theo bảng 1.

  2.4 Các chi tiết thuộc mạng lưới cấp nước và thoát nước bên ngoài (đường ống, phụ tùng ống, v.v…) trên bản vẽ thi công được thể hiện bằng nét đậm, còn các chi tiết khác và phần kết cấu xây dựng được thể hiện bằng nét mảnh.

  Đường ống cấp nước, thoát nước bên ngoài và các công trình bố trí trên mạng lưới được kí hiệu theo những quy định trong các tiêu chuẩn thuộc “Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng”
   

  Các file đính kèm: