TCVN 3254:1989 An toàn cháy. Yêu cầu chung

Thảo luận trong 'An toàn cháy nổ' bắt đầu bởi kcxdkt, 23 Tháng ba 2015.

 1. kcxdkt

  kcxdkt Updating ...

  Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 3254 : 1979

  Tiêu chuẩn này áp dụng cho các công trình sản xuất, các công trình công cộng và sinh hoạt thuộc tất cả các ngành kinh tế quốc dân và quy định những yêu cầu chung để bảo đảm an toàn cháy cho các công trình đó.

  Định nghĩa các thuật ngữ đã sử dụng trong tiêu chuẩn này đ−ợc giới thiệu ở phụ lục 1.


  1. Quy định chung

  1.1. Ngoài những điều quy định trong tiêu chuẩn này, các cơ sở còn phải tuân theo những quy định trong TCVN 2622 - 1978, các tiêu chuẩn và quy phạm an toàn cháy cho các công trình riêng biệt.


  1.2. Để bảo đảm an toàn cháy phải có: Hệ thống phòng cháy Hệ thống chống cháy.


  1.3. Hệ thống phòng cháy phải đ−ợc nghiên cứu xác định cho mỗi công trình cụ thể để trong quá trình sử dụng, không xảy ra cháy.


  1.4. Hệ thống chống cháy phải đ−ợc nghiên cứu xác định cho mỗi công trình cụ thể để khi xảy ra cháy, có đủ khả năng hạn chế quy mô, dập tắt đ−ợc đám cháy, hạn chế thiệt hại về ng−ời và công trình.


  1.5. Những tính toán cần thiết cho hệ thống phòng cháy và chống cháy, cũng nh− việc xác định các số liệu ban đầu phục vụ cho các tính toán đó phải do các Bộ và các Tổng cục tiến hành phù hợp với các tài liệu, tiêu chuẩn đã đ−ợc ban hành.


  1.6. Những yếu tố nguy hiểm và có hại do cháy tác động đến con ng−ời bao gồm:

  Lửa và tia lửa

  Nhiệt độ cao của không khí và đồ vật.

  Các yếu tố độc hại do cháy tạo nên

  Khói

  Nồng độ ôxy (O2) bị giảm thấp Sự đổ vỡ của nhà, công trình và thiết bị.

  Nổ.
   

  Các file đính kèm: