TCVN 3147:1990 Quy phạm an toàn trong công tác xếp dỡ. Yêu cầu chung

Thảo luận trong 'An toàn cháy nổ' bắt đầu bởi kcxdkt, 23 Tháng ba 2015.

 1. kcxdkt

  kcxdkt Updating ...

  Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 3174 - 79.

  Tiêu chuẩn này qui định những biện pháp an toàn trong công tác xếp dỡ tại các kho tàng, bến bãi và trên các phương tiện vận chuyển.


  1. Qui định chung


  1.1. Trước khi tiến hành công tác xếp dỡ, đơn vị phải căn cứ vào tiêu chuẩn này và các văn bản pháp qui kỹ thuật có liên quan; loại hàng hoá và điều kiện cụ thể ( các trang thiết bị, phương tiện, bến bãi...) của đơn vị mà đề ra kế hoạch, biện pháp hoặc các chỉ dẫn về kỹ thuật an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh công nghiệp.

  1.2. Trong các kế hoạch, biện pháp hoặc chỉ dẫn về xếp dỡ an toàn phải thể hiện đầy đủ các nội dung sau :

  1.2.1. Sử dụng được tối đa, hợp lý và an toàn các thiết bị, phương tiện nâng chuyển, cơ khí hoặc cơ khí nhỏ có trong đơn vị.

  1.2.2. Sử dụng hợp lý và an toàn địa điểm, diện tích kho bãi để xếp dỡ, thể hiện trong việc bố trí công nhân, các thiết bị nâng chuyển, qui định phạm vi hoạt động của chúng trên địa điểm xếp dỡ, địa điểm chờ đợi của các phương tiện vận chuyển đến nhận hàng...


  1.2.3. Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân cho công nhân tham gia xếp dỡ phù hợp với các loaị hàng mà công nhân phải tiếp xúc.

  1.2.4. Trang bị đầy đủ các phương tiện chữa cháy, thuốc men và phương tiện sơ cứu ban đầu ( bông băng, gạc, thuốc giải độc, thuốc trung hoà khi bỏng axit, bazơ...) phù hợp với loại hàng cần xếp dỡ.

  1.3. Khi tiến hành xếp dỡ tại các kho, bãi, sân ga, bến cảng, trên các tàu, xà lan, mọi người phải nghiêm chỉnh thực hiện các nội qui, qui trình kỹ thuật và qui chế về quản lý phương tiện, kho bãi của đơn vị thủ quản.
   

  Các file đính kèm: