TCVN 2748:1991 Phân cấp công trình xây dựng.Nguyên tắc chung.

Thảo luận trong 'Nhà ở, các công trình công cộng' bắt đầu bởi kcxdkt, 16 Tháng sáu 2010.

 1. kcxdkt

  kcxdkt Updating ...

  TCVN 2748:1991
  Phân cấp công trình xây dựng.Nguyên tắc chung.
  Classification of buiding – General principles

  Tiêu chuẩn này thay thế tiêu chuẩn TCVN 2748 :78

  “ Phân cấp nhà và công trình – nguyên tắc cơ bản ”

  Tiêu chuẩn này quy định những nguyên tắc chung để phân cấp và xác định cấp công

  trình xây dựng bao gồm các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi...

  nhằm tạo điều kiện để xác định các giải pháp kinh tế kĩ thuật hợp lí khi thiết kế

  hoạch đầu tư xây dựng.

  1. Quy định chung

  1.1. Công trình xây dựng được chia thành nhiều cấp trên cơ sở chức năng, tầm quan

  trọng và hiệu quả kinh tế của chúng.

  1.2. Quy định cấp công trình xây dựng phải dựa theo hai yếu tố :

  a) Chất lượng sử dụng (khai thác) – nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn bình thường

  trong thời hạn khai thác chúng.

  b) Chất lượng xây dựng công trình – tiêu chuẩn độ bền, tuổi thọ có xét đến việc sử

  dụng hợp lí các vật liệu, cấu kiện xây dựng và bảo vệ chúng tránh mọi tác động

  lí học, hoá học, sinh học và các tác động khác của môi trường.

  1.3. Phân cấp được quy định riêng cho các công trình có yêu cầu sử dụng .

  1.4. Cấp công trình hay cấp hạng mục công trình trong tổng thể công trình do cơ quan

  đầu tư đề nghị và phải được phê duyệt trong luận chứng kinh tế kĩ thuật.

  1.5. Cấp công trình xây dựng được ghi bằng chứ La Mã.

  Nếu có yêu cầu đặc biệt thì kí hiệu phải kèm theo chú thích.
   

  Các file đính kèm:


  Last edited: 25 Tháng ba 2015