Tcn 63-64-65:2001 Hỗn hợp bê tông thủ công - phương pháp thử

Thảo luận trong 'Các vấn đề chung' bắt đầu bởi enel, 16 Tháng mười hai 2010.

 1. enel

  enel Thành viên

  TIấU CHUẨN NGÀNH

  14 TCN 65 - 2001

  HỖN HỢP Bấ TễNG THỦY CễNG VÀ Bấ TễNG THỦY CễNG -

  PHƯƠNG PHÁP THỬ

  Hydraulic Concrete Mixture and Hydraulic Concrete - Methods of Testing

  (Ban hành theo quyết định số: /2001/QĐ-BNN ngày tháng năm 2001

  của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


  1. QUI ĐỊNH CHUNG


  1.1. Tiêu chuẩn này qui định việc lấy mẫu và các phương pháp thử hỗn hợp bờ tụng thủy cụng và bờ tụng thủy cụng.

  1.2. Các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) được trích dẫn ở đây là tiêu chuẩn hiện hành, khi có tiêu chuẩn mới thay thế, thỡ ỏp dụng tiờu chuẩn mới.


   

  Các file đính kèm:


  Last edited by a moderator: 25 Tháng ba 2015