Tcn 12-2002 Công trình thuỷ lợi - Xây và lát đá

Thảo luận trong 'Các vấn đề chung' bắt đầu bởi enel, 16 Tháng mười hai 2010.

 1. enel

  enel Thành viên

  QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG

  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  Về việc ban hành tiêu chuẩn ngành


  BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
  Căn cứ vào Pháp lệnh chất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999;
  Căn cứ vào Quy chế lập, xét duyệt và ban hành kèm theo quyết định số 135/1999/QĐ-BNN-KHCN ngày 01 tháng 10 năm 1999;
  Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và chất lượng sản phẩm,


  QUYẾT ĐỊNH: Ban hành kèm theo quyết định này tiêu chuẩn ngành: 14 TCN 12-2002: Công trình thuỷ lợi - Xây và lát đá - Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu.

  Link down: Ban hành kèm theo quyết định này tiêu chuẩn ngành: 14 TCN 12-2002: Công trình thuỷ lợi - Xây và lát đá - Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu.


   

  Các file đính kèm:


  Last edited by a moderator: 25 Tháng ba 2015