Tại sao những căn nhà ỏ Trung Cuốc lại toàn xây tại vị trí toạ Bắc hướng Nam?

Thảo luận trong 'Các vấn đề khác về phong thủy' bắt đầu bởi LamKhacTue, 24 Tháng ba 2017.

 1. LamKhacTue

  LamKhacTue Thành viên mới

  Trung Quc nm ơ Nội thất Gia Khánh phía Bc bán cu, phía Đông châu Á, phn ln đt lin tuyên Bc cho nên ánh sáng mt tri chiếu quanh năm. Căn nhà hướng Nam s hp th được nhiu ánh sáng.
  To Bc hưống Nam, không nhng đ tiếp nhn ánh sáng mà còn có thê tránh gió. Đa thê ca Trung Quõc quyết đnh loi gió khí hu. Mùa đông có gió rét t Seberia thi ti, mùa hè có gió mát ca bin Thái Bình Dương. Gió bôn mùa đu thay đi bt đnh.
  Cách mà Phong thu hc biu th v trí có: Th nht: Ly Mc ca ngũ hành là Đông, Ho là Nam, Kim là Tâv, Thu là Bc, Th là Trung. Th hai là ly Li ca Bát quái là Nam, Khm là Bc, Chn là Đông, Đoài là Tây. Th ba là ly Giáp Àt ca can chi là Đông, Bính Đinh là Nam. chuyên sofa nhập khẩu Canhh Tân là Tây, Nhâm Quý là Bc. Ly Tý ca đa chi là Bc, Ng là Nam. Th tư: ly hướng Đông là Thanh Long, hướng Tây là Bch H, hướng Nam là Chu Tước, hướng Bc là Huyn Vũ. Hoc có thê là “T Thanh Long, hu Bch H, tin Chu Tước, hu Huyn Vũ”. Trong cun “Ngô Hưng chí - Đàm khi có ghi chép bô cc ca Ngô Hưng qún tr đòi Tông gm có c tượng Thanh Long, mt lu Minh Nguyt phía Tây Nam, hình hô. Hp vi thuyết Phong thu.
  Tóm li, nguyên tc to Bc hướng Nam là nhng kiến thc sofa nỉ malaysia chính xác, thun ng vi ý tròi, được linh khí ca núi sông, tiếp nhn ánh sáng mt tri, đúng là đa linh nhân kit thun vi t nhiên.
  413. Khi chn hưóng ca mnh đt xong, ti sao phi tính toán đên nhân tô đa hình?
  Tính toán đên nhân tô' đa hình tc là tính toán theo điu kin đa phương. “Điu kin đa phương” tc là căn c vào tính khách quan ca đa hình môi trường, áp dng phương thc sinh hot thích hp t nhiên. Câu “Thích hình nhi s” được đê cp trong “Kinh Dch - Đi trượng qu” chính là nói đến đo lý này.
  Đt đai ca Trung Quc rng ln, khí hu gia các vùng min khác nhau rt ln, cht đt cũng khác nhau, kiến trúc khác bit. 
  Tây Bc khô hn, mưa ít nên người ta thường xây nhà theo kiu hang đng đ . V trí hang đng phn nhiu hướng Nam, thi công d dàng, không chiếm din tích, tiết kim vt liu, chng la chng lnh., mùa dông m áp, mùa hè mát m. "Vùng Tây ’Nam m \tôt, mưa nhiu, thú vt, côn trùng nhiu nên người ta thường làm nhà theo kiu nhà lu bng trúc có lan can. Cuôn “Cu đường cát - Nam ghế sofa nhỏ đẹp loan truyn” ghi chép: “ Núi có c đc, rn rết nhiu, con người sng trên nhà cao, trèo lên bng thang có lan can.” Khong đt dưối nhà đ trng hoc nuôi gia súc, trên có người . Nhà bng tre trúc có không khí lưu thông, mát m, chông m, phn ln da vào núi và bên b SUÔI.
  Ngoài ra, dân du mc tho nguyên li làm nhà theo kiu nhà lu Mông c đ tin di di sut tho nguyên. Vùng Quý Châu và dân Đi Lý dùng đá đ dng nhà, nhng kiến trúc này đu phi da theo điu kin c th ca vùng đt đó.
  Kiến trúc ca Trung Quc đu áp dng theo điu kin đa phương. Núi Võ Đang H Bc là danh thng Đo giáo. Khi đó Minh Thành T đã phái 30 vn người lên núi xây chùa. Lnh không được phá hai bên núi, ch được da vào đa thế cao thp mà dng tường và bo đin. Do thế, chúng ta thy rng người xưa đã da vào tình hình thc tế bàn ghế sofa gỗ cho phòng khách nhỏ đ áp dng các bin pháp thiết thc có hiu qu khiến ngưồi và kiến trúc phù hp vi t nhiên.