Tài liệu Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình (TL12)

Thảo luận trong 'Giám sát thi công xây dựng công trình' bắt đầu bởi You and me, 11 Tháng tám 2010.

 1. You and me

  You and me Thành viên

  CHUYÊN ĐỀ 12

  GIÁM SÁT CÔNG TÁC THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT TRONG KHU ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP

  PGS. Lê Kiều

  I. TỔNG QUAN VÀ PHÂN LOẠI HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT TRONG KHU ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP
  Công trình hạ tầng kỹ thuật là các cơ sở hạ tầng dành cho dịch vụ công cộng, ví dụ giao thông, thông tin liên lạc, điện, nước, rác...
  Các công trình này thường do các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là Nhà Nước hoặc của tư nhân, thuộc sở hữu tư nhân hoặc sở hữu công.
  Ví dụ về các công trình hạ tầng kĩ thuật:
  ã Hệ thống điện
  ã Hệ thống lọc và phân phối nước ăn
  ã Hệ thống xử lý nước thải
  ã Hệ thống xử lý rác thải
  ã Hệ thống phân phối khí đốt
  ã Giao thông công cộng
  ã Các hệ thống truyền thông, chẳng hạn truyền hình cáp và điện thoại
  ã Hệ thống đường xá, bao gồm cả đường thu phí
  Ngày 04/02/2008 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng, Nghị định số 13/2008/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại các Nghị định này, Chính phủ đã quy định các cơ quan quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, bao gồm: kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chiếu sáng, công viên cây xanh, nghĩa trang, rác thải trong đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (sau đây gọi chung là hạ tầng kỹ thuật), trong đó:


  DOWNLOAD