Tài liệu Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình (TL08)

Thảo luận trong 'Giám sát thi công xây dựng công trình' bắt đầu bởi You and me, 11 Tháng tám 2010.

 1. You and me

  You and me Thành viên

  GIÁM SÁT THI CÔNG KẾT CẤU BÊTÔNG, BÊTÔNG CỐT THÉP VÀ KẾT CẤU GẠCH, ĐÁ

  PGS.TS. Nguyễn Tiến Chương
  Trường Đại học Kiến trúc Hà nội


  I. TỔNG QUAN VÀ PHÂN LOẠI KẾT CẤU BÊTÔNG, BÊTÔNG CỐT THÉP
  Kết cấu bêtông là kết cấu sử dụng vật liệu bêtông. Nhìn chung loại kết cấu này thường có chức năng chịu lực đơn giản.
  Kết cấu bêtông cốt thép, ngoài vật liệu bêtông còn sử dụng cốt thép được đặt vào trong bêtông nhằm để khắc phục nhược điểm do tính dòn của vật liệu bêtông.
  Công tác giám sát thi công kết cấu bêtông (BT) và kết cấu bêtông cốt thép (BTCT) nói chung là giống nhau, ngoại trừ các công việc liên quan đến cốt thép chỉ được thực hiện đối với kết cấu BTCT.
  Kết cấu BT/BTCT có thể được phân thành 2 loại theo phương pháp thi công là kết cấu BT/btct toàn khối và kết cấu BT/btct lắp ghép. Kết cấu BT/BTCT toàn khối là loại kết cấu BT/BTCT được thi công bằng phương pháp đổ bêtông trực tiếp trên công trình, còn kết cấu BT/BTCT lắp ghép là kết cấu BT/BTCT được thi công bằng phương pháp lắp dựng các cấu kiện BT/BTCT được chế tạo sẵn.
  Kết cấu BT/BTCT cũng có thể được phân thành kết cấu BT/BTCT thường và kết cấu bêtông ứng suất trước.
  Kết cấu bêtông ứng suất trước là kết cấu bêtông cốt thép mà trong quá trình chế tạo người ta tạo ra theo tính toán ứng suất trước trong toàn bộ hoặc một phần cốt thép và ứng suất nén trong toàn bộ hoặc một phần bê tông.
  Phương pháp gây ứng suất trước thông thường là căng các thanh cốt thép bằng phương pháp cơ học, nhưng cũng có các phương pháp khác, ví dụ như phương pháp dùng điện để đốt nóng làm cho các thanh cốt thép dãn dài ra hoặc sử dụng bê tông nở để gây ứng suất trước. Trường hợp căng các thanh cốt thép bằng phương pháp cơ học để gây ứng suất trước thường gắn liền với khái niệm lực căng, do vậy nên trong một số tài liệu sử dụng thuật ngữ ứng lực trước hay dự ứng lực. Tiêu chuẩn TCXDVN 356: 2005 sử dụng thuật ngữ bêtông ứng suất trước.
  Kết cấu bêtông ứng suất trước có 2 loại: căng trước và căng sau. Thuật ngữ căng trước dùng để chi loại kết cấu bêtông ứng suất trước được sản xuất bằng phương pháp kéo căng cốt thép trước khi đổ bê tông. Công nghệ này thường được áp dụng để sản xuất cấu kiện đúc sẵn bêtông ứng suất trước. Công nghệ căng sau là công nghệ tạo ra ứng suất trước sau khi bêtông đã đóng rắn. Trong khi công nghệ căng trước phải căng cốt thép trên bệ, thì công nghệ căng sau được căng ngay trên bêtông. Trên công trường thường thi công theo phương pháp căng sau. Công nghệ căng trước thường được thực hiện trong xưởng sản xuất cấu kiện.
  Tiêu chuẩn TCXDVN 356: 2005 là tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 10 năm2005, thay thế tiêu chuẩn TCVN 5574:1991.
  Một số điểm mới trong TCXDVN 356: 2005 so với TCVN 5574: 1991liên quan đến công tác giám sát thi công:
  2 Sử dụng khái niệm cấp độ bền bê tông thay cho khái niệm mác bê tông;
  3 Sửa đổi về độ dài đoạn neo, nối cốt thép;


  DOWNLOAD