(tại Bắc Kạn) Giá sắt thép mới nhất tại tỉnh Bắc Kạn tháng 7 năm 2020.

Thảo luận trong 'Sắt-Thép-Tôn' bắt đầu bởi DailySatThep, 1 Tháng bảy 2020 lúc 15:32.

 1. DailySatThep

  DailySatThep Thành viên

  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP VIỆT CƯỜNG
  (Trụ sở chính: Phường Ba Hàng, TX. Phổ Yên, Thái Nguyên)

  BÁO GIÁ THÉP TẠI TỈNH BẮC KẠN THÁNG 7 NĂM 2020.
  BẢNG GIÁ SẮT TẠI TỈNH BẮC KẠN THÁNG 7 NĂM 2020.

  (Thời điểm báo giá: Ngày 01 tháng 07 năm 2020)
  A/ SẮT XÂY DỰNG (Hàng dự án + Hàng dân dụng) – (Đvt: 1.000 đ/ 1 tấn)
  1, Sắt thanh vằn d10 đến d36 (Mác SD295A ; CB300) Việt Mỹ = 10.550
  2, Sắt thanh vằn d10 đến d36 (Mác SD295A ; CB300) Hóa Phát = 11.010
  3, Sắt thanh vằn d10 đến d36 (Mác SD295; CB30) Thái Nguyên = 10.850
  4, Sắt tròn cuộn phi 6; Phi 8 tròn trơn; Phi 8 (Tròn vằn) Việt Mỹ = 10.650
  5, Sắt tròn cuộn phi 6;d8 (Tròn trơn); Phi 8 (Tròn vằn) Hóa Phát = 10.815
  6, Sắt tròn cuộn d6; d8 (Tròn trơn); d 8 (Tròn vằn) Thái Nguyên = 10.700
  7, Sắt thanh vằn d10 đến d36 (Mác CB400 và CB500) Việt Mỹ = 10.750
  8, Sắt thanh vằn d10 đến d36 (Mác CB400;CB50;Gr) Hòa Phát = 11.120
  9, Sắt thanh vằn d10 đến d36 (Mác CB40;CB500)Thái Nguyên = 10.995
  B/ SẮT VUÔNG ĐẶC + SẮT TRÒN ĐẶC + SẮT DẸT (Thái Nguyên)
  1, Sắt vuông đặc 10*10; 12*12; 14*14 (Mác thép SS400; L=6m) = 12.850
  2, Sắt vuông đặc 16*16; 18*18; 20*20 (Mác thép SS400; L=6m) = 12.950
  3, Sắt tròn đặc d10; d12; d14; d16; d18(Mác thép SS400; L=6m) = 13.100
  4, Sắt tròn đặc d20; d22; d24; d25; d28(Mác thép SS400; L=6m) = 13.100
  5, Sắt tròn đặc d30; d32; d36; d40; d42(Mác thép SS400; L=6m) = 13.300
  6, Sắt tròn đặc d19; d27; d34; d37; d41 (Mác thép SS400;L=6m) = 13.520
  7, Sắt tròn đặc d43; d50; d60; d76; d90 (Mác thép SC 45; L=6m) = 13.850
  8, Sắt tròn đặc d100; d110; d120; d150 (Mác thép SC 45; L=6m) = 14.050
  9, Sắt dẹt 30*3; 30*4; 30*5; 30*6; 30*10 (Mác SS400; L =6m) = 12.950
  10, Sắt dẹt 40*3; 40*4; 40*5; 40*6; 40*10 (Mác SS400 ; L =6m) = 12.950
  11, Sắt dẹt 50*3; 50*4; 50*5; 50*6; 50*10 (Mác SS400; L = 6m) = 12.950
  12, Sắt dẹt 60*3; 60*5; 60*6; 60*10; 60*12 (Mác SS400 ; L=6m) = 12.950
  13, Sắt dẹt 100*5; 100*6; 100*10; 100*12 ( Mác SS400 ; L= 6m) = 12.950
  14, Sắt dẹt cắt từ thép tấm dày 3 ly; 4ly; 5ly; 8ly; 10 ly; 12ly; 14ly = 13.300
  C/ SẮT GÓC ĐỀU CẠNH THÁI NGUYÊN (Dùng cho mạ kẽm, mạ điện)
  1, Sắt góc L30*3; L40*4; L45*5; L50*6; L65*8 (SS400 ; L= 6m) = 12.995
  2, Sắt góc L40*3; L40*4; L50*4; L50*5; L60*6 (SS400 ; L=6m) = 12.950
  3, Sắt góc L60*4; L60*5; L63*4; L63*5; L63*6 (SS400 ; L=6m) = 12.910
  4, Sắt góc L70*5; L70*6; L70*7; L70*8; L70*9 (SS400 ; L=6m) = 12.995
  5, Sắt góc L75*5; L75*6; L75*7; L75*8; L75*9 (SS400 ; L=6m) = 12.995
  6, Sắt góc L80*6; L80*7; L80*8; L80*9; L80*10 (SS400;L=12m) = 13.050
  7, Sắt góc L90*6; L90*7; L90*8; L90*9; L90*10 (SS400;L=12m) = 13.050
  8, Sắt góc L100*8; L100*9; L100*10; L100*12 (SS400 ; L=12m) = 13.050
  9, Sắt góc L120*120*8; L120*120*10; L120*12 (SS400;L=12m) = 13.390
  10, Sắt góc L125*125*12; L125*125*10;L125*9 (SS400;L=12m) = 14.390
  11, Sắt góc L130*130*9; L130*130*10; L130*12(SS400;L=12m) = 13.390
  12, Sắt góc L150*150*10; L150*150*12; L150*15 (SS400; 12m) = 15.290
  13, Sắt góc L175*175*12; L175*175*15; L175*17 (SS400; 12m) = 16.890
  14, Sắt góc L200*200*15; L200*200*20; L200*25 ( SS400; 12m) = 16.190
  15, Sắt góc L100*100*10; L100*100*12; L100*8 ( SS540; L12m) = 13.650
  16, Sắt góc L120*120*12; L120*120*10;L120*8 (SS540; L=12m) = 13.550
  17, Sắt góc L125*125*10; L125*125*12; L125*9 (SS540; L=12m) = 14.590
  18, Sắt góc L130*130*12; L130*130*10; L130*9 (SS540; L=12m) = 13.550
  19, Sắt góc L150*150*10; L150*150*12; L150*15(SS540;L=12m) = 15.350
  20, Sắt góc L175*175*12;L175*175*15; L175*17 (SS540;L=12m) = 17.350
  21, Sắt góc L200*200*20; L200*200*25; L200*15(SS540;L=12m) = 17.150
  22, Sắt góc L125*125*14; L125*125*16;L150*16 (SS540;L=12m) = 14.590
  D/ SẮT CHỮ U + SẮT CHỮ I + SẮT CHỮ H (Trong nước, Nhập khẩu)
  1, Sắt chữ U100*46*4,5 ; Sắt U120*52*4,8 (CT 3 ; L= 6m và 12m) = 12.600
  2, Sắt chữ U140*58*4,9 ; Sắt chữ U160*64*5 (CT3; L=6m và 12m) = 12.650
  3, Sắt chữ U180*68*7 ; Sắt chữ U200*76*5,2 (SS400; L=6 và 12m) = 13.790
  4, Sắt chữ U200*73*7; Sắt chữ U200*80*7,5 (SS400; L=6 và 12m) = 15.250
  5, Sắt chữ U250*78*7; Sắt chữ U300*85*7 (SS400; L=6m và 12m) = 14.680
  6, Sắt chữ I100*50*5; Sắt chữ I120*64*4,8 (SS400; L=6m và 12m) = 13.650
  7, Sắt chữ I 150x75*5 ; Sắt chữ I 200*100*5,5*8 (SS400 ; L=12 m) = 13.600
  8, Sắt chữ I300*150*6,5*9; Sắt I400*200*8*13 (SS400 ; L=12 m) = 13.780
  9, Sắt chữ I 250*125*6*9 ; Sắt I 350*175*7*11 (SS400; L=12 m) = 13.780
  10, Sắt chữ H100*100*6*8; Sắt H125*125*6,5*9 (SS400; L=12 m) = 14.750
  11, Sắt chữ H150*150*7*10; Sắt H200*200*8*12 (SS400; L=12m) = 14.950
  12, Sắt chữ H300*300*10*15; Sắt H400*40013*21 (SS40; L=12m) = 14.950
  13, Sắt chữ H250*250*9*13; Sắt H350*350*12*19 (SS40; L=12m) = 14.950

  E/ SẮT HỘP ĐEN + SẮT ỐNG ĐEN + HỘP KẼM + ỐNG KẼM
  1, Sắt hộp đen 20*20 và 30*30 (dày 1.0ly; 1,1 ly; 1,2 ly; 1,4 ly; 2 ly = 14.340
  2, Sắt hộp đen 20*40 và 30*60 (dày 1,0ly; 1,1 ly; 1,2 ly; 1,4 ly; 2 ly = 14.340
  3, Sắt hộp đen 50*50 và 40*40 (dày 1,2ly; 1,4 ly; 2 ly; 2,3 ly; 3,2 ly = 14.290
  4, Sắt hộp đen 50*100 và 40*80(dày 1,2ly; 1,4 ly; 2 ly; 2,3ly; 3,2 ly = 14.290
  5, Sắt hộp đen 60*60 và 90*90 (dày 1,4 ly; 1,8 ly; 2 ly; 2,3 ly; 3,2ly = 14.290
  6, Sắt hộp đen 100*100 (dày 1,4 ly; 1,8 ly; 2,0 ly; 2,3 ly; 3 ly; 3,2 ly = 14.240
  7, Sắt hộp đen 150*150 (dày 2 ly; 3 ly; 3,2 ly; 3,5 ly; 4ly; 4,5ly; 5 ly = 15.240
  8, Sắt hộp đen 100*200 (dày 3 ly; 3,2 ly; 3,5 ly; 4,0 ly; 4,5 ly; 5,0 ly = 15.240
  9, Sắt hộp kẽm 30*30 và 20*20 (dày 1 ly; 1,1 ly ; 1,2 ly; 1,4 ly; 2 ly = 14.440
  10, Sắt hộp kẽm 30*60 và 20*40 (dày 1 ly; 1,1 ly; 1,2 ly; 1,4 ly; 2 ly = 14.440
  11, Sắt hộp kẽm 50*50 và 40*40 (dày 1,2ly; 1,4 ly; 1,8 ly; 2ly; 2,3ly = 14.340
  12, Sắt hộp kẽm 50*100 và 40*80 (dày 1,2 ly; 1,4 ly; 1,8 ly; 2ly; 3ly = 14.340
  13, Sắt hộp kẽm 100*100 (dày 1,4 ly; 1,8 ly; 2 ly; 2,2 ly; 2,3 ly; 2,5 l = 14.340
  14, Sắt hộp mạ kẽm nhúng nóng 100*100 và 150*150 (dày đến 5 ly) = 22.220
  15, Sắt hộp mạ kẽm nhúng nóng 100*200 và 150*200 (dày đến 5 ly) = 22.220
  16, Sắt ống đen phi 42; phi 50; phi 60 ( dày 1,2 ly; 1,4 ly; 1,8 ly; 2, ly = 14.350
  17, Sắt ống đen phi 76; phi 90; phi 113 (dày 1,4 ly; 2 ly; 3,0 ly; 4,0 ly = 14.350
  18, Sắt ống đen phi 130; phi 141; phi 168; phi 220 (Độ dày đến 8, ly) = 14.700
  19, Ống kẽm phi 33,5; phi 42,2; phi 48,1 (dày 1ly; 1,2 ly; 1,4 ly; 2 ly) = 14.490
  20, Ống kẽm phi 59,9; phi 75,6; phi 88,3 (1,2 ly; 1,4 ly; 1,8 ly; 2,0 ly) = 14.490
  21, Ống kẽm phi 113,5, phi 126,8; phi 141,3; phi 168,3 (dày đến 2 ly) = 14.490
  22, Ống kẽm mạ nhúng nóng D50; D60; D76; D80 (độ dày đến 4,0ly) = 22.300
  23, Ống kẽm mạ nhúng nóng D90;D130; D150;D200; D220 (đến 5ly) = 22.300
  G/ SẮT XÀ GỒ MẠ KẼM XÀ GỒ ĐEN – CHỮ U+C+V (Hàng dập nguội)
  1, Sắt xà gồ đen chữ U100;U120; U150; U180; U200 (dày đến 2,9 ly) = 13.790
  2, Sắt xà gồ đen chữ C100; C120; C150; C180; C200 (dày đến 2,9 ly) = 13.890
  3, Sắt xà gồ đen chữ V100; V150;V200; V250, V300 (dày đến 2,9 ly) = 13.790
  4, Sắt xà gồ đen chữ U100;U120; U150; U180; U200 (dày đến 5,0 ly) = 13.580
  5, Sắt xà gồ đen chữ C100; C120; C180; C200; C220 (dày đến 5,0 ly) = 13.580
  6, Sắt xà gồ đen chữ V100; V150;V200; V250; V300 (dày đến 5,0 ly) = 13.580
  7, Xà gồ mạ kẽm chữ U100;U120; U150; U180; U200 (độ dày 2,9 ly) = 15.200
  8, Xà gồ mạ kẽm chữ C150; C160; C180; C200; C250 (độ dày 2,9 ly) = 15.200
  9, Xà gồ mạ kẽm chữ V100; V150; V175; V200; V300 (dày đến 5 ly) = 15.350
  10, Xà gồ mạ kẽm chữ U150; U200; U220;U250; U300 (dày đến 5 ly) = 15.460
  11, Xà gồ mạ kẽm chữ C130; C150; C175; C200; C300 (dày đến 5 ly) = 15.460
  H/ SẮT TẤM + TÔN NHÁM TÔN LỢP + BẢN MÃ + MẠ KẼM
  1, Sắt tấm cắt thép quy cách yêu cầu: Chiều dày từ 2 ly; 3 ly; 4 ly; 5 ly = 12.990
  2, Sắt tấm cắt theo quy cách yêu cầu: Chiều dày 6 ly; 8 ly; 10 ly; 12 ly = 12.950
  3, Sắt tấm cắt theo quy cách yêu cầu : Dày từ 14 ly; 16 ly; 18 ly; 20 ly = 13.290
  4, Bản mã tôn 4 ly; 5 ly; 6 ly; 8 ly; 10 ly; 12 ly;14 ly; 16 ly; 18ly; 20ly = 13.810
  5, Sắt tôn nhám PL3; PL4; PL5; PL6 (Mác thép: SS400 ; L=1,5m*6m = 12.300
  6, Tôn lợp mạ màu 1 lớp 0,4 ly (Nhiều màu sắc; Cắt theo quy cách y/c = 67.000
  7, Tôn lợp mạ màu 1 lớp 0,45 ly(Nhiều màu sắc;Cắt theo quy cách y/c = 71.000
  8, Tôn lợp mạ kẽm 1 lớp 0,35 ly (9 sóng, 11 sóng và song công nghiệp = 74.000
  9, Tôn lợp mạ kẽm 1 lớp 0,45 ly (9 sóng; 11 sóng và sóng công nghiệp = 84.500
  10, Tôn lạnh, tôn xốp dày 0.35 ly (4 sóng; 6 sóng và sóng công nghiệp) = 90.500
  11, Tôn lạnh, tôn xốp dày 0.40 ly (5 sóng; 9 sóng và song công nghiệp) = 95.000
  12, Mạ kẽm nhúng nóng sắt các loại (Chiêu dày mạ: 60 đến 80 Micron) = 6.150
  13, Sơn bề mặt sắt (Sơn chống rỉ+Sơn màu) làm sạch bề mặt = Phun bi = Liên hệ
  *Ghi chú:
  1/ Bảng giá sắt “Bán cho các đại lý”; Cung cấp cho các “Dự Án”; Cung cấp cho các Công trình xây dựng; Cung cấp cho các Công ty “Sản xuất kết cấu” có hiệu lực từ ngày 01/07/2020. Hết hiệu lực khi có thông báo giá mới.
  2/ Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT (Có triết khấu sản lượng; triết khấu thanh toán cho từng đơn hàng).
  3/ Toàn bộ hàng hóa khi xuất đều có đầy đủ “Chứng chỉ chất lượng” và “CO & CQ”.
  4/ Bên bán có “Xe vận chuyển” (từ 5 đến 34 tấn) hoặc xe cẩu tự hành để hạ hàng tại kho hoặc chân công trường của bên mua.
  5/ Nhận đơn hàng “ Gia công Cắt, đột, mạ kẽm, sơn theo quy cách” hoặc “Gia công Kết cấu thép” các loại.
  6/ Liên hệ trực tiếp: Công ty Cổ phần Thương mại Thép Việt Cường (Zalo: 038.454.6668)
  Mr. Việt (Phó GĐ): 0912.925.032 / 0904.099.863 / 038.454.6668 (Email: jscvietcuong@gmail.com)
  RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ HỢP TÁC CỦA QUÝ KHÁCH
  ***

  Tag: Giá sắt hộp kẽm sơn tĩnh điện tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Chợ sắt tại Bắc Kạn năm 2020. Giá sắt thép tại tỉnh Bắc Kạn (Cập nhật Ngày 01/07/2020). Chợ sắt thép tại tỉnh Bắc Kạn năm 2020. Giá sắt thép tại tỉnh Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Địa chỉ mua sắt thép tại tỉnh Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt tại đại lý tháng 7 năm 2020 tại tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ bán Sắt Thép xây dựng tại tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ mua sắt thép xây dựng tại tỉnh Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Địa chỉ bán sắt xây dựng cắt theo quy cách tại tỉnh Bắc Kạn Giá sắt phi 6 rẻ nhất tại tỉnh Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt phi 8 rẻ nhất tại tỉnh Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt phi 10 rẻ nhất tại tỉnh Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá thép phi 10 mác CB300; mác CB400; mác CB500 tại tỉnh Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt phi 12 rẻ nhất tại tỉnh Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá thép phi 12 mác CB300; mác CB400; mác CB500 tại tỉnh Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt phi 14 rẻ nhất tại tỉnh Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá thép phi 14 mác CB300; mác CB500; mác CB400 tại tỉnh Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt phi 6; phi 8; phi 10; phi 12; phi 14; phi 16 Thái Nguyên tháng 7 năm 2020 tại tỉnh Bắc Kạn. Giá sắt phi 6; phi 8; phi 10; phi 12; phi 14; phi 16 Hòa Phát tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt phi 16 rẻ nhất tại tỉnh Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá thép phi 16 mác CB400; mác CB500; mác CB300 tại tỉnh Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt phi 18 rẻ nhất tại tỉnh Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá thép phi 18 mác CB400; mác CB500; mác CB300 tại tỉnh Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt phi 20 rẻ nhất tại tỉnh Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá thép phi 20 mác CB400; mác CB500; mác CB300 tại tỉnh Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt phi 22 rẻ nhất tại tỉnh Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá thép phi 20 mác CB400; mác CB500; mác CB300 tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt phi 22 rẻ nhất tại tỉnh Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá thép phi 22 mác CB400; mác CB500; mác CB300 tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt phi 25 rẻ nhất tại tỉnh Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá thép phi 25 mác CB400; mác CB500; mác CB300 tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt phi 28 rẻ nhất tại tỉnh Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá thép phi 28 mác CB400; mác CB500; mác CB300 tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt phi 32 rẻ nhất tại tỉnh Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá thép phi 32 mác CB400; mác CB500; mác CB300 tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt phi 18; phi 20; phi 22;phi 25;phi 28; phi 32 Thái Nguyên tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt phi 18; phi 20; phi 22; phi 25; phi 28;phi 32 Hòa Phát tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt phi 24; phi 17; phi 19; phi 27; phi 37; phi 40; phi 30 (Mác CT3) tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt tròn trơn phi 10; phi 12; phi 14; phi 16;phi 18; phi 20; phi 25 mạ kẽm tại tỉnh Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá thép tròn đặc phi 14; phi 16; phi 18; phi 20; phi 22; phi 24 mạ kẽm tại tỉnh Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Danh bạ công ty bán sắt xây dựng tại tỉnh Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Địa điểm bán sắt tròn đặc tại tỉnh Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt vuông 10 đặc mác CT3 (Mạ kẽm) tại tỉnh Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá thép vuông 10 đặc (Có chứng chỉ chất lượng) tại tỉnh Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt vuông 12 đặc mác CT3 (Mạ kẽm) tại tỉnh Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá thép vuông 12 đặc (Có chứng chỉ chất lượng) tại tỉnh Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt vuông 14 đặc mác CT3 (Mạ kẽm) tại tỉnh Bắc K ạn tháng 7 năm 2020. Giá thép vuông 14 đặc (Có chứng chỉ chất lượng) tại tỉnh Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt vuông 16 đặc mác CT3 (Mạ kẽm) tại tỉnh Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá thép vuông 16 đặc (Có chứng chỉ chất lượng) tại tỉnh Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt vuông 18 đặc mác CT3 (Mạ kẽm) tại tỉnh Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá thép vuông 18 đặc (Có chứng chỉ chất lượng) tại tỉnh Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt vuông 20 đặc mác CT3 (Mạ kẽm) tháng 7 năm 2020 tại tỉnh bắc Kạn. Địa chỉ bán sắt vuông đặc tại tỉnh Bắc Kạn. Danh bạ công ty bán sắt vuông đặc tại tỉnh Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Địa điểm mua thép vuông đặc tại tỉnh Bắc Kạn. Giá sắt v30x30x3; sắt v45x45x4; sắt v45x45x5 tại tỉnh Bắc Kạn tháng 7 năm 2020.Giá thép góc L30*30*3; L45*45*4; L45*45*5 tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt v50x50x4; sắt v50x50x5; sắt v50x50x6 tại tỉnh Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá thép góc L50*50*6; L50*50*5; L50*50*4 tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt v60x60x4; v60x60x5; v60x60x6 tại tỉnh Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá thép góc L60*60*6; L60*60*5; L60*60*4 (Mạ kẽm) tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt v63x63x4; sắt v63x63x5; sắt v63x63x6 tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá thép góc L63*63*5; thép L63*63*6 tại tỉnh bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt v65x65x5; sắt v65x65x6; sắt v65x65x8 tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá thép góc L65*65*6; L65*65*5; L65*65*8 tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt v70x70x5; sắt v70x70x7; sắt v70x70x8 tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá thép góc L70*70*5; thép L70*75*7; thép góc L70*75*8 tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt v75x5; sắt v75x6; sắt v75x7; sắt v75x8; sắt v75x9 tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá thép góc L75*9; thép L75*8; thép L75*7; thép L75*6; thép L75*5 tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt v80x6; sắt v80x7; sắt v80x8; sắt v80x9 tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá thép góc L80*8; thép L80*9; thép L80*7; thép L80*6 tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt v90x9; sắt v90x10; sắt v90*8; sắt v90*7; sắt v90x6 tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá thép góc L90*6; thép L90*7; thép L90*8; thép L90*9; thép L90*10 tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt v30; sắt v40; sắt v50; sắt v60; sắt v63 mạ kẽm tại tỉnh Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt v65; sắt v70; sắt v75; sắt v80; sắt v90 mạ kẽm tại tỉnh Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá thép góc L63; thép L65; thép L70; thép L75; thép L80 mạ kẽm tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt v50; sắt v63; sắt v65; sắt v70; sắt v75; sắt v80 (Cắt theo quy cách) tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Địa điểm bán sắt V50; V63; V65; V70; V75; V80; V100 cắt theo quy cách tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt v100x100x10; sắt v100x100x12; sắt v100x100x8 tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá thép góc L100*100*12; thép L100*100*10; thép L100*100*8 tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt góc v100*7; sắt v100*8; sắt v100*10; sắt v100*12 mạ kẽm tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt v120x120x12; sắt v120x120x10; sắt v120x120x8 tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá thép góc L120*120*8; thép L120*120*10; thép L120*120*12 tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt góc v130x130x12; sắt v130x130x10; sắt v130x130x9 tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá thép góc L130*130*9; L130*130*10; L130*130*12 tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt v125x125x12; sắt v125x125x10; sắt v125x125x9 tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá thép góc L125*125*10; thép L125*125*12; thép L125*125*9 tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt v150x150x10; sắt v150x150x12; sắt v150x150x15 tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá thép góc L150*150*12; thép L150*150*10; thép L150*150*9 tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt v175x175x12; sắt v200x200x15; sắt v200x200x20 tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá thép góc L175*12; thép L200*15; thép L200*20 tại tỉnh Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt v100; sắt v120;sắt v125; sắt v150; sắt v175; sắt v200 (Mác SS540) tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá thép L100; L120; L125; L130; L150; L175 (Mác SS540) tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt v100; sắt v120; sắt v125; sắt v130; sắt v150 mạ kẽm tại Bắc K ạn tháng 7 năm 2020. Danh bạ công ty bán sắt mạ kẽm tại tỉnh Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Địa chỉ mua sắt V100; V120; V125; V130; V150 tại tỉnh Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Địa chỉ công ty chuyên sản xuất xà sứ, cột điện tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt u100x46x4.5 mác CT3 tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá thép U100*46*4.5 (Mạ kẽm) tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt u120*52*4.8 mác CT3 tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá thép U120*52*4.8 (Mạ kẽm) tại tỉnh Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt u140x58x4.9 mác CT3 tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá thép U140*58*4.9 (Mạ kẽm) tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt u160x64x5 mác CT3 tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá thép U160*64*5 (Mạ kẽm) tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt u100; sắt u120; sắt u140; sắt u160 cắt theo quy cách tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt U80; sắt U100; sắt U120; sắt U140; sắt U160 mạ kẽm tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Địa chỉ bán sắt u80; sắt u100; sắt u120; sắt u140; sắt u160 tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt U180; sắt U220; sắt U250; sắt U300 tại tỉnh Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá thép u180; thép u220; thép u250; thép u300; thép u400 tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt u150*76*6.5*10 tại tỉnh Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt u100; u120; u140; u160 cắt theo quy cách tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá thép U80; U100; U120; U140; U160; U200 mạ kẽm tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Địa chỉ công ty bán sắt u tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt i100x55x4.5x7.2 mác CT3 tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá thép U100*55*4.5*7.2 (Mạ kẽm) tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt i120x64x4.8x7.3 tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá thép I120*64*4.8*7.3 tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt i150*75*5*7 tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá thép I150*75*5*7 tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt i200x100x5.5x8 tại tỉnh Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá thép I200*100*5.5*8 tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt i194; sắt i198; sắt i248; sắt i298; sắt i346 tại tinh Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá thép I194; thép I198; thép I248; thép I298; thép I346 tại tỉnh Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt i250; sắt i300; sắt i350; sắt i400; sắt i500 tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá thép I250; thép I300; thép I350; thép I400; thép I500 tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Danh bạ công ty bán sắt I tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Địa chỉ mua sắt I tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Địa điểm bán thép I tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt h100*100*6*8; sắt h125*125*6.5*9 tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá thép H100*100*6*8; thép H125*125*6.5*9 tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt h150x150x7x10; sắt h200x200x8x12 tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá thép H150*150*7*10; thép H200*200*8*12 tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt h250; sắt h300; sắt h350; sắt h400 tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá thép chữ H250; thép H300; thép H350; thép H400 tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Địa chỉ bán sắt h tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Danh bạ công ty bán sắt chữ H tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt dẹt 30*3; 30*4; 30*5; 30*6; 30*10 tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá thép dẹt 3*30; 3*40; 3*50; 3*60 mác CT3 tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt dẹt 40x3; 40x4; 40x5; 40x6; 40x10 tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá thép dẹt 4*30; 4*40; 4*50; 4*60; 4*100 (Mạ kẽm) tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt dẹt 50x3; 50x4; 50x5; 50x6; 50x10 mác CT3 tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá thép dẹt 5*30; 5*40; 5*50; 5*60; 5*100 (Mạ kẽm) tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt dẹt 60x4; 60x5; 60x6; 60x8; 60x10; 60x12; 60x16 (Mác CT3) tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá thép dẹt 6*30; 6*40; 6*50; 6*60; 6*100 (Mạ kem) tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt dẹt dày 3 ly; 4 ly; 5 ly; 6 ly; 10 ly (Mạ kẽm nhúng nóng) tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Địa chỉ bán sắt dẹt, sắt lạp là mác CT3 tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Địa điêm mua sắt lập là, sắt dẹt mạ kẽm tại Bắc Kạn. Giá thép tấm 3 ly; 4 ly; 5 ly; 6 ly; 7 ly; 8 ly tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá tôn tấm 3 ly; 4 ly; 5 ly; 6 ly; 7 ly; 8 ly tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt tấm 10 ly; 12 ly; 14 ly; 16 ly; 18 ly; 20 ly tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá tôn tấm 8 ly; 10 ly; 12 ly; 14 ly; 16 ly; 18 ly; 20 ly tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Địa lý sắt tấm tại tỉnh Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Địa chỉ mua sắt tấm tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt hộp vuông 30 dày 1.1 ly; 1.2 ly; 1.4 ly; 1.8 ly; 2 ly tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá hộp kẽm vuông 30 dày 1.2 ly; 1.4 ly; 1.6 ly; 1.8 ly; 2 ly tại ắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt hộp vuông 40 dày 1.2 ly; 1.4 ly; 1.6 ly; 1.8 ly; 2 ly tại ắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá hộp kẽm 40 dày 1.2 ly; 1.4 ly; 1.8 ly; 2 ly tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt hộp vuông 50 dày 1.2 ly; 1.4 ly; 1.8 ly; 2 ly; 2.3 ly; 3.2 ly tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá hộp kẽm 50 dày 1.2 ly; 1.4 ly; 1.8 ly; 2 ly; 2.3 ly; 3.2 ly tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt hộp vuông 100 dày 1.4 ly; 1.8 ly; 2 ly; 2.3 ly; 3.2 ly; 4 ly tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá hộp kẽm 100 dày 1.4 ly; 1.8 ly; 2 ly; 2.3 ly; 3.2 ly; 4 ly tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt hộp vuông 150 dày 2 ly; 2.5 ly; 3 ly; 3.5 ly; 4 ly; 4.5 ly; 5 ly tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá hộp kẽm 150 dày 2 ly; 2.5 ly; 3 ly; 3.5 ly; 4 ly; 4.5 ly; 5 ly tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt hộp vuông 200 dày 2 ly; 2.6 ly; 3 ly; 3.5 ly; 4 ly; 4.5 ly; 5 ly tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá hộp kẽm 200 dày 2 ly; 2.5 ly; 3 ly; 3.5 ly; 4 ly; 4.5 ly; 5 ly tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Địa chỉ đại lý sắt hộp tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020.Danh bạ công ty bán sắt hộp kẽm tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Địa chỉ mua sắt hộp đen tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Đơn giá tôn lợp mạ màu 0.4 ly; 0..5 ly; 0.45 ly; 0.5 ly tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá tôn lợp mạ kẽm 0.35 ly; 0.4 ly; 0.45 ly; 0.5 ly tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá tôn xốp rẻ 0.3 ly; 0.35 ly; 0.4 ly rẻ nhất tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá tôn úp nóc 0.4 ly tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Đại lý tôn lợp tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Địa chỉ công ty bán tôn xốp giá rẻ tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá sắt bản mã dày 3 ly; 4 ly; 5 ly; 6 ly; 7 ly; 8 ly; 10 ly; 12 ly tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá thép bản mã 4 ly; 5 ly; 6 ly; 8 ly; 10 ly; 12 ly; 16 ly; 20 ly tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá tôn nhám 2 ly; 3 ly; 5 ly; 6 ly (Cắt theo quy cách) tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020. Giá tôn tấm chống trượt 2 ly; 3 ly; 4 ly; 5 ly; 6 ly; 10 ly (Cắt theo quy cách) tại Bắc Kạn tháng 7 năm 2020.

  Liên hệ trực tiếp: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP VIỆT CƯỜNG
  Điện thoại+ Zalo: 038.454.6668 / 0912.925.032 / 0904.099.863 => (Mr.Việt)