Luật QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC

Thảo luận trong 'Luật' bắt đầu bởi rdcmarketing, 5 Tháng tư 2016.

 1. rdcmarketing

  rdcmarketing Thành viên mới

  QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC

  KHẢO SÁT XÂY DỰNG

  ( Thông tư số …/2015/TT-BXD)

  Kính gửi: Ban lãnh đạo và giám đốc cơ quan

  A. Quy định Pháp Luật.

  Nhằm giúp cho công tác quản lý chặt chẽ và giám sát quá trình thực hiện cũng như năng lực của các Tổ chức Xây dựng, Ngày /03/2016 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư hướng dẫn chi tiết về Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng.

  Từ ngày Thông tư được ban hành, tất cả các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng đều bắt buộcphải xin cấp Chứng chỉ năng lực của Tổ chức (Điều 10, Thông tư) mới có đủ điều kiện, năng lực pháp lý tham gia vào các hoạt động Xây dựng.

  B. Quy định cụ thể về Chứng chỉ Năng lực của Tổ chức Khảo sát xây dựng

  Khảo sát xây dựng là hoạt động rất quan trọng trong việc xác định vị trí xây dựng, cung cấp số liệu tính toán nền móng, dự báo vấn đề môi trường có thể xảy ra và đưa ra biện pháp phòng tránh….Do đó, việc quy định CCNLTC về KSXD là cần thiết trong việc quản lý và giám sát việc thực hiện của tổ chức hoạt động trong lĩnh vực Khảo sát Xây dựng.


  Điều kiện chung đối với tổ chức

  - Có giấy phép đăng kí kinh doanh hoặc quyết định thành lập tổ chức theo quy định pháp luật

  - Nội dung xin cấp chứng chỉ phải phù hợp với giấy phép hoặc quyết định thành lập tổ chức;

  - Cá nhân chủ chốt phải có hợp đồng lao động với tổ chức

  - Đối với những dự án, công trình có tính chất đặc thù theo quy định bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề và được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ phù hợp.

  - Thời hạn chứng chỉ năng lực là 5 năm. Nếu hết hiệu lực phải yêu cầu cấp lại.


  Hạng I

  Hạng II

  Hạng III

  Điều kiện đối với hạng công trình (Điều 59 Nghị định 59/2015/NĐ-CP)

  + Ít nhất 3 người có Chứng chỉ hành nghề KSXD hạng I

  + Ít nhất 10 người trong hệ thống quản lý có chuyên môn nghiệp vụ về KSXD.

  + Đã KSXD ít nhất 1 dự án nhóm A, hoặc 2 dự án nhóm B hoặc 2 công trình cấp II

  + Ít nhất 3 người có Chứng chỉ hành nghề KSXD hạng II

  + Ít nhất 10 người trong hệ thống quản lý có chuyên môn nghiệp vụ về KSXD.

  + Đã KSXD 1 dự án nhóm B,1 công trình hoặc 2 dự án nhóm C hoặc 2 công trình cấp III.

  + Ít nhất 3 người có Chứng chỉ hành nghề KSXD hạng III

  + Ít nhất 5 người trong hệ thống quản lý có chuyên môn nghiệp vụ về KSXD.

  Tiêu chí đánh giá để được cấp chứng chỉ năng lực Tổ chức

  - 2 tiêu chí bắt buộc:

  + Đủ số lượng cán bộ chủ chốt và số nhân viên chuyên môn đối với lĩnh vực xin cấp chứng chỉ

  + Có quy trình quản lý công việc và hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với lĩnh vực đăng ký.

  - Số điểm đánh giá tiêu chí tối thiểu đạt 80/100, quy định cụ thể tại Điểm b Khoản 2 Điều 20 Thông tư và theo mẫu 08 Thông tư.

  Thẩm quyềncấp chứng chỉ (Khoản 5 Điều 10 Thông tư

  Bộ Xây Dựng

  Sở Xây Dựng

  Hồ sơ cấp chứng chỉ

  (Điều 18 Thông tư)

  - Đơn đề nghị (theo mẫu 04)

  - Danh sách cán bộ chủ chốt (Phụ lục 05) và danh sách nhân viên liên quan đến lĩnh vực KSXD

  - Tệp Scan bản chính/ bản sao văn bằng, chứng chỉ của cán bộ chủ chốt và Giấy chứng nhận Đăng kí doanh nghiệp.

  - Bản khai kinh nghiệm (mẫu Phụ lục 06), bản photo hợp đồng kèm biên bản nghiệm thu và Hợp đồng gốc (03 hợp đồng và 03 biên bản nghiệm thu).

  - Tệp tin Scan bản kê khai năng lực tài chính, máy móc, thiết bị, máy tính,…

  - Tệp tin Scan bản quy trình quản lý thực hiện công việc và hệ thống chất lượng công việc.


  Xem thêm -->

  http://rdc.edu.vn/chi-tiet-tin/quy-dinh-ve-chung-chi-nang-luc-cua-to-chuc-351.html
   

  Các file đính kèm: