Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình

Thảo luận trong 'Giám sát thi công xây dựng công trình' bắt đầu bởi You and me, 13 Tháng tám 2010.

 1. You and me

  You and me Thành viên

  BÀI GIẢNG của PGS LÊ KIỀU về :
  Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình
  Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng và quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

  Các yêu cầu của TT 25-2009/TT-BXD :

  Chuyên đề 4. Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình (4 tiết)
  1. Xác định các công việc và sắp xếp trình tự thực hiện các công việc của dự án
  2. Dự trù thời gian và nguồn lực của dự án
  3. Lập, phê duyệt tiến độ của dự án
  4. Quản lý tiến độ của dự án

  Chuyên đề 7. Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng và quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình (4 tiết)
  1. Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng
  - Quyền và trách nhiệm của các bên trong quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng
  - Kế hoạch quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng
  - Các biện pháp kiểm soát và đảm bảo an toàn lao động và môi trường xây dựng
  2. Quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
  - Nhận dạng và phân tích các loại rủi ro
  - Lập kế hoạch quản lý rủi ro
  - Các biện pháp kiểm soát và đối phó với rủi ro
  - Bảo hiểm trong hoạt động xây dựng

  DOWNLOAD