Quản lý doanh nghiệp xây dựng

Thảo luận trong 'Quản lý dự án và Doanh nghiệp Xây dựng' bắt đầu bởi You and me, 25 Tháng năm 2010.

 1. You and me

  You and me Thành viên

  Ebook - QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

  C1) DOANH NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
  Các khái niệm cơ bản về Doanh Nghiệp, về kinh doanh, các loại hình doanh nghiệp, công ty, nghĩa vụ của doanh nghiệp, môi trường hoạt động doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh và các vấn đề xã hội.
  C2) TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG
  Khái niệm, các yêu cầu - chức năng - vai trò của bộ máy tổ chức đối với doanh nghiệp
  C3) CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
  Các kế hoạch dài xác định, chiến lược, và quản trị chiến lược
  C4) QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT - KINH DOANH TRONG XÂY DỰNG
  Các khái niệm chung, cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp xây dựng.
  C5) TỔ CHỨC CUNG ỨNG VẬT TƯ XÂY DỰNG
  Khái niệm cung ứng vật tư, nhu cầu vật tư, tổ chức cung ứng, mua sắm, kho bãi...
  C6) MARKETING TRONG XÂY DỰNG
  Khái niệm maketing, nội dung, và chiến lược maketing trong xây dựng
  C7) TIẾN BỘ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ TRONG XÂY DỰNG
  Ứng dụng KHKT vào xây dựng, quản lý xây dựng
  C8) QUẢN TRỊ LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
  C9) VỐN VÀ ĐẦU TƯ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG
  Vốn SXKD, vốn XD, khấu hao tài sản, đánh giá tài sản ...
  [​IMG]Mediafire
   

 2. duank48

  duank48 Thành viên mới

  link hong ruj ban oi...!
   
 3. hoai678

  hoai678 Thành viên mới

  quản lý xây dựng

  Bạn ơi link bọ hỏng rồi, bạn up link khác đc không, mình đang làm về phần này nên cần tài liệu
  thanks bạn