Quản lý đầu tu xây dựng công trình theo quy định hiện hành

Thảo luận trong 'Quản lý dự án và Doanh nghiệp Xây dựng' bắt đầu bởi You and me, 18 Tháng tám 2010.

 1. You and me

  You and me Thành viên

  [FONT=&quot]QUẢN LÝ ĐẦU TU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH[/FONT]
  [FONT=&quot]THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH[/FONT]

  [FONT=&quot]NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (LUẬT XÂY DỰNG, LUẬT ĐẦU TƯ, LUẬT ĐẤU THẦU, LUẬT ĐẤT ĐAI)[/FONT]
  1. Những nội dung cơ bản của Luật Xây dựng
  Kỳ họp thứ 4, khóa XI (tháng 11/2003), Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật xây dựng. Việc thể chế hóa Luật nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành các hoạt động xây dựng theo hướng vừa bảo đảm tính cạnh tranh, hội nhập của ngành xây dựng vào nền kinh tế trong khu vực, vừa đảm bảo tuân thủ các quy định đã được Chính phủ và các Bộ, ngành cụ thể hóa trong các Nghị định, Quyết định, Thông tư hướng dẫn, Hệ thống các văn bản trên, lần đầu tiên đã lắp khung pháp lý tương đối hoàn chỉnh, đồng bộ nhằm điều tiết hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.
  1.1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và kết cấu của Luật xây dựng
  1.1.1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
  Luật xây dựng điều chỉnh các quan hệ xã hội nảy sinh trong hoạt động xây dựng giữa các tổ chức, cá nhân, quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình và hoạt động xây dựng. Các tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng công trình và hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân thủ các quy định của Luật xây dựng. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác với Luật xây dựng thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.


  TOÀN VĂN TÀI LIỆU