Qcxd 01:2002 - Đảm báo người tàn tật tiếp cận sử dụng

Thảo luận trong 'Các vấn đề chung' bắt đầu bởi enel, 21 Tháng mười hai 2010.

 1. enel

  enel Thành viên

  Quy chuẩn xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tập tiếp cần sử dụng

  QCXDVN 01 : 2002


  QUY CHUẨN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

  ĐỂ ĐẢM BẢO NGƯỜI TÀN TẬT TIẾP CẬN SỬ DỤNG

  BUILING CODE OF CONSTRUCTION ACCESSIBILITY FOR PEOPLE WITH DISABILITIES


  Điều 1 : Phạm vi áp dụng

  1.1. Quy chuẩn này quy định các yêu cầu được áp dụng khi xây dựng mới các công trình để đảm bảo những người khó khăn về vận động và khiếm thị tiếp cận sử dụng.

  Chú thích : Những người khó khăn về vận động và khiếm thị sau đây gọi tắt là người tàn tật.


  1.2. Trường hợp cần cải tạo, nâng cấp đối với những công trình có yêu cầu để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng cũng cần phải tuân theo các quy định trong quy chuẩn này.


  1.3. Các quy định trong quy chuẩn này được sử dụng để thẩm định, cấp phép, phê duyệt và nghiệm thu các dự án đầu tư xây dựng.
   

  Các file đính kèm:


  Last edited by a moderator: 25 Tháng ba 2015