Phương pháp xác định giá ca máy, giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng công trìn

Thảo luận trong 'Ca máy, v.chuyển' bắt đầu bởi You and me, 1 Tháng ba 2010.

 1. You and me

  You and me Thành viên

  1 .Một số lý luận chung về giá ca máy, giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng công trình
  1.1Khái niệm máy và thiết bị thi công
  Máy và thiết bị thi công là các loại máy và thiết bị được truyền chuyển động bằng động cơ, chạy bằng xăng, dầu, điện, khí nén được sử dụng cho công tác xây dựng và lắp đặt thiết bị ở các công trường xây dựng. Một số loại thiết bị không có động cơ như rơ moóc, sà lan,... nhưng tham gia vào các công tác nói trên thì cũng được coi là máy và thiết bị thi công.
  1.2Khái niệm và vai trò của giá ca máy, giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng công trình
  - Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình là mức chi phí dự tính cần thiết cho máy và thiết bị thi công làm việc trong một ca phù hợp với các yêu cầu về kỹ thuật, điều kiện thi công cụ thể của công trình.
  - Giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựngcông trình là số tiền bên thuê trả (hoặc dự kiến sẽ trả) cho bên cho thuê theo phương thức thuê phù hợp với thời gian cần thuê để hoàn thành khối lượng công trình.
  - Giá ca máy, giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng công trình là cơ sở để xác định chi phí máy thi công trong đơn giá, dự toán chi phí xây dựng công trình.
  - Giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng công trình do hai bên thoả thuận trong hợp đồng theo nguyên tắc bên cho thuê chào giá, bên đi thuê xem xét quyết định.

  2 .Phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình
  2.1Trình tự xác định:
  - Lập danh mục máy và thiết bị cần sử dụng của công trình.
  - Rà soát, đối chiếu danh mục máy và thiết bị cần sử dụng của công trình với danh mục giá ca máy đã có để:
  + Vận dụng giá ca máy đã có.
  + Xây dựng giá ca máy mới cho những máy và thiết bị chưa có giá ca máy.
  2.2Phương pháp xác định giá ca máy mới đối với các loại máy và thiết bị chưa có giá ca máy:
  2.2.1. Nội dung chi phí trong giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình
  Giá ca máy công trình bao gồm: chi phí khấu hao; chi phí sửa chữa; chi phí nhiên liệu, năng lượng; chi phí tiền lương thợ điều khiển máy và chi phí khác của máy.
  2.2.2. Phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình
  - Công thức tổng quát xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình:
  CCM = ***CKH + ***CSC ***+ CNL + ***CTL + ***CCPK (đ/ca)
  Trong đó:
  + CKH : Chi phí khấu hao (đ/ca). Chi phí khấu hao tính trong giá ca máy là khoản chi về hao mòn của máy và thiết bị thi công trong thời gian sử dụng. Chi phí khấu hao tính trong giá ca máy được xác định từ nguyên giá của máy, giá trị thu hồi khi thanh lý máy, định mức tỷ lệ khấu hao năm của máy và số ca máy làm việc trong năm.

  [​IMG]
   

  Các file đính kèm:

  • 1.jpg
   1.jpg
   Kích thước:
   7.7 KB
   Đọc:
   1,155
  • 2.jpg
   2.jpg
   Kích thước:
   5.9 KB
   Đọc:
   912
  • 3.jpg
   3.jpg
   Kích thước:
   7.3 KB
   Đọc:
   841
  • 4.jpg
   4.jpg
   Kích thước:
   4.7 KB
   Đọc:
   855
  • 5.jpg
   5.jpg
   Kích thước:
   46 KB
   Đọc:
   342

 2. You and me

  You and me Thành viên

  Phương pháp xác định giá ca máy, giá thuê máy và thiết bị thi công xd CTr(tiếp)

  Trong đó:
  - Nguyên giá: là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có máy tính đến thời điểm đưa máy đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như giá mua máy, thiết bị (không kể chi phí cho vật tư, phụ tùng thay thế mua kèm theo), thuế nhập khẩu (nếu có), chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản, chi phí lưu kho, chi phí lắp đặt, chạy thử, các khoản chi phí hợp lệ khác có liên quan trực tiếp đến việc đầu tư máy.
  Nguyên giá để tính giá ca máy được xác định theo nguyên tắc phù hợp với loại máy đưa vào thi công xây dựng công trình và điều kiện cụ thể của công trình.
  - Giá trị thu hồi là giá trị phần còn lại của máy và thiết bị sau khi thanh lý được tính trước khi xây dựng giá ca máy và được xác định như sau:
  Giá trị thu hồi đối vớimáy và thiết bị có nguyên giá từ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) trở lên thì được tính nhỏ hơn (hoặc bằng)5% giá tính khấu hao. Không tính giá trị thu hồi với máy và thiết bị có nguyên giá nhỏ hơn 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).
  - Định mức khấu hao năm: là định mức về mức độ giảm giá trị bình quân của máy do hao mòn (vô hình và hữu hình) sau một năm sử dụng. Định mức khấu hao năm tính theo tỷ lệ % so với giá trị phải khấu hao (nguyên giá trừ giá trị thu hồi).
  Định mức khấu hao năm được xác định theo nguyên tắc phù hợp với tuổi thọ kinh tế của máy và thời gian sử dụng của từng loại máy tại công trình.
  - Số ca năm: là số ca máy làm việc bình quân trong một năm được tính từ số ca máy làm việc trong cả đời máy và số năm trong đời máy.
  Trong quá trình tính giá ca máy, số ca năm được xác định theo nguyên tắc phù hợp với đặc tính và quy trình vận hành của từng loại máy, khối lượng thi công của công trình, quy mô công trình, tiến độ thi công và các điều kiện cụ thể khác.

  + CSC : Chi phí sửa chữa tính trong giá ca máy là các khoản chi để sửa chữa, bảo dưỡng máynhằm duy trì và khôi phục năng lực hoạt động theo trạng thái hoạt động tiêu chuẩn của máy. Chi phí sửa chữa (đ/ca). Chi phí sửa chữa tính trong giá ca máy được xác định từ nguyên giá của máy, giá trị thu hồi khi thanh lý máy, định mức sửa chữa năm của máy và số ca máy làm việc trong năm.
  Công thức tính CSC:

  [​IMG]

  Trong đó:
  - Nguyên giá, số ca năm như trên
  - Định mức sửa chữa năm: được xác định theo quy định về bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa định kỳ, quy trình vận hành của từng loại máy và các quy định có liên quan tương ứng với số ca năm. Trong Định mức sửa chữa năm chưa tính chi phí thay thế các loại phụ tùng thuộc bộ phận công tác của máy và thiết bị có giá trị lớn mà sự hao mòn của chúng phụ thuộc chủ yếu vào tính chất của đối tượng công tác như cần khoan, mũi khoan.

  + CNL : Chi phí nhiên liệu, năng lượng (đ/ca). Chi phí nhiên liệu, năng lượng tính trong giá ca máy là khoản chi về nhiên liệu, năng lượng tạo ra động lực cho máy hoạt động (xăng, dầu, điện hoặc khí nén) và các loại nhiên liệu phụ như dầu mỡ bôi trơn, nhiên liệu để điều chỉnh, nhiên liệu cho động cơ lai, dầu truyền động. Chi phí nhiên liệu, năng lượng được xác định từ định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng để tạo ra động lực cho máy làm việc (kể cả các loại nhiên liệu phụ) và giá nhiên liệu, năng lượng phù hợp với thời điểm tính và khu vực xây dựng công trình
  Công thức tính CNL:
  CNL= CNLC+CNLP
  Trong đó:
  - CNLC: Chi phí nhiên liệu, năng lượng chính

  CNLC = Định mức nhiên liệu năng lượng x Giá nhiên liệu năng lượng
  - Định mức nhiên liệu, năng lượng (lít/ca, kWh/ca, m3/ca): định mức tiêu hao các loại nhiên liệu, năng lượng như xăng, dầu, điện hoặc khí nén để tạo ra động lực cho máy làm việc trong một ca.
  - Giá nhiên liệu, năng lượng: giá (trước thuế) các loại xăng, dầu, điện hoặc khí nén (đ/lít, đ/kWh, đ/m3) tính theo mức giá tại thời điểm tính và khu vực xây dựng công trình.

  - CNLP : Chi phí nhiên liệu, năng lượng phụ
  CNLP= CNLC x KP

  Kp là hệ số chi phí nhiên liệu, dầu mỡ phụ cho một ca máy làm việc, được quy định như sau:
  - Động cơ xăng : 0,03
  - Động cơ Diezel : 0,05
  - Động cơ điện : 0,07
  Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng của tàu công tác sông và xuồng cao tốc khi thao tác được tính bằng 65 % định mức khi hành trình.
  Trường hợp xác định giá ca máy của các loại máy và thiết bị để thực hiện một số loại công tác (như khảo sát xây dựng, thí nghiệm vật liệu, thí nghiệm cấu kiện và kết cấu xây dựng,...) mà chi phí nhiên liệu, năng lượng này đã tính trong định mức dự toán (hao phí vật liệu) thì không tính trong giá ca máy.
  Chi phí nhiên liệu, năng lượng trong giá ca máy được xác định theo nguyên tắc phù hợp với lượng nhiên liệu, năng lượng sử dụng trong ca và giá nhiên liệu, năng lượng trên thị trường ở từng thời điểm.

  + CTL : Chi phí tiền lương thợ điều khiển máy (đ/ca). Chi phí tiền lương thợ điều khiển máy tính trong giá ca máy được xác định từ thành phần, cấp bậc của thợ (hoặc nhóm thợ) điều khiển máy theo yêu cầu kỹ thuật và tiền lương, các khoản lương phụ và phụ cấp lương (kể cả các khoản hỗ trợ lương) theo quy định.
  Tiền lương thợ điều khiển máy trong giá ca máy được xác định phù hợp với mặt bằng giá của thị trường lao động phổ biến ở từng khu vực, tỉnh, theo từng loại thợ và điều kiện cụ thể của công trình; khả năng nguồn vốn, khả năng chi trả của chủ đầu tư và các yêu cầu khác.
  Công thức tính CTL:

  [​IMG]

  Trong đó:

  - Tiền lương cấp bậc là tiền lương tháng của thợ điều khiển máy.
  - Các khoản lương phụ và phụ cấp lương là tổng số các khoản lương phụ, phụ cấp lương tháng tính theo lương cấp bậc và lương tối thiểu, một số khoản chi phí có thể khoán trực tiếp cho thợ điều khiển máy.
  - Số công một tháng là số công định mức thợ điều khiển máy phải làm việc trong một tháng.
  Thành phần, cấp bậc thợ (hoặc một nhóm thợ) trực tiếp vận hành máy được xác định theo yêu cầu của quy trình vận hành của từng loại máy, thiết bị và tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật phù hợp với điều kiện cụ thể.
  Trường hợp xác định giá ca máy của các loại máy và thiết bị để thực hiện một số loại công tác (như khảo sát xây dựng, thí nghiệm vật liệu, thí nghiệm cấu kiện và kết cấu xây dựng,...) mà chi phí nhân công điều khiển máy này đã tính trong định mức dự toán (hao phí nhân công) thì không tính trong giá ca máy.

  + CCPK : Chi phí khác (đ/ca). Chi phí khác được tính trong giá ca máy là các khoản chi đảm bảo cho máy hoạt động bình thường, có hiệu quả tại công trình. Chi phí khác được xác định trên cơ sở nguyên giá của máy, định mức chi phí khác năm và số ca máy làm việc trong năm.
  - Xác định các chỉ tiêu, định mức khác của máy và thiết bị thi công; nguyên giá máy, số ca, giờ máy làm việc, định mức tỷ lệ khấu hao, sửa chữa, nhiên liệu, năng lượng... được tính cho từng loại nhóm máy, thiết bị thi công phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công của công trình.
  Công thức tính CCPK:

  [​IMG]

  Trong đó:
  - Nguyên giá, số ca năm: như trên.
  - Định mức chi phí khác năm: là mức chi phí có liên quan phục vụ cho các hoạt động của máy trong một năm được tính theo tỷ lệ % so với nguyên giá, bao gồm:
  + Bảo hiểm máy, thiết bị trong quá trình sử dụng;
  + Bảo quản máy và phục vụ cho công tác bảo dưỡng kỹ thuật trong bảo quản máy;
  + Đăng kiểm các loại;
  + Di chuyển máy trong nội bộ công trình;
  + Các khoản chi phí khác có liên quan đến quản lý máy và sử dụng máy tại công trình.
  - Định mức chi phí khác năm tối đa của từng nhóm máy được quy định như sau:
  + Cần cẩu nổi: 7%;
  + Máy vận chuyển ngang, máy chuyên dùng trong thi công hầm, cần trục tháp, cẩu lao dầm, xe bơm bê tông tự hành, máy phun nhựa đường, các loại phương tiện thuỷ: 6%;
  + Máy cầm tay, tời điện, pa lăng xích, máy bơm nước chạy điện có công suất nhỏ hơn 4 kW, máy gia công kim loại, máy chuyên dùng trong công tác khảo sát xây dựng, đo lường, thí nghiệm: 4%;
  + Các loại máy khác: 5%;
  - Chi phí cho các loại công tác xây dựng nhà bao che cho máy, nền móng máy, hệ thống cấp điện - nước - khí nén tại hiện trường phục vụ cho việc lắp đặt, vận hành của một số loại máy như trạm trộn bê tông xi măng, trạm trộn bê tông nhựa, cần trục di chuyển trên ray,... thì được lập dự toán riêng theo biện pháp thi công và tính vào chi phí khác của công trình.
   
 3. You and me

  You and me Thành viên

  3 .Phương pháp xác định giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng công trình
  3.1Trình tự xác định
  - Xác định loại công việc, khối lượng công việc và thời gian cần thuê máy thực hiện.
  - Lập danh mục các loại máy cần thuê theo điều kiện cụ thể của công trình.
  - Lựa chọn hình thức thuê, đơn vị thuê, số lượng đơn vị cần thuê của từng loại máy phù hợp với loại, khối lượng công việc và thời gian cần thuê máy.
  - Làm rõ nội dung các khoản mục chi phí trong giá thuê máy của loại máy cần thuê.
  - Xác định mức giá thuê máy phù hợp với hình thức thuê máy.
  3.2 Nội dung và phương pháp xác định giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng công trình
  3.2.1. Nội dung chi phí trong giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng công trình
  Nội dung chi phí trong giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựngcông trình xác định theo thoả thuận trong hợp đồng giữa bên đi thuê và bên cho thuê. Trong trường hợp tổng quát, giá thuê máy công trình bao gồm các nội dung chi phí sau:
  - Chi phí khấu hao; chi phí sửa chữa; chi phí nhiên liệu, năng lượng; tiền lương thợ điều khiển máy; chi phí khác của máy.
  - Chi phí chung: là khoản chi phí để duy trì hoạt động quản lý và điều hành sản xuất của bên cho thuê máy.
  - Thu nhập chịu thuế tính trước: là mức lợi nhuận (trước thuế) của bên cho thuê máy tính trong giá thuê máy.
  - Thuế: là mức thuế giá trị gia tăng (VAT) tính trong giá thuê máy.
  - Chi phí vận chuyển máy: là các khoản chi phí phục vụ cho việc vận chuyển máy đến và đi khỏi công trình, lắp đặt, tháo dỡ, chạy thử (nếu có);
  3.2.2. Phương pháp xác định giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng công trình
  - Tuỳ theo hình thức thuê máy, giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng công trình có thể bao gồm toàn bộ hoặc một số khoản mục chi phí tính trong giá thuê máy.
  - Các khoản mục chi như chi phí khấu hao; chi phí sửa chữa; chi phí nhiên liệu, năng lượng; tiền lương thợ điều khiển máy; chi phí khác của máy có thể dựa trên cơ sở phương pháp xác định giá ca máy công trình nêu trong mục 2 nói trên để xác định. Đối với các khoản mục chi phí như chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuê và chi phí vận chuyển máy do bên thuê máy và bên cho thuê máy thống nhất xác định.
  - Khi sử dụng giá thuê máy để tính đơn giá, dự toán xây dựng công tình thì chỉ bao gồm các khoản chi phí chi phí khấu hao; chi phí sửa chữa; chi phí nhiên liệu, năng lượng; tiền lương thợ điều khiển máy; chi phí khác của máy.


  4 .Các ví dụ tính toán giá nhân công, giá ca máy và giá thuê máy công trình
  Ví dụ: tính giá ca máy máy đào một gầu, bánh xích -dung tích gầu 0,22 m3 với các thông số đầu vào như sau:

  [​IMG]

  Dữ liệu một số cột được lấy từ phụ lục của TT 06/2005/TT-BXD ngày 15/04/. Các cột còn lại có công thức tính như sau

  G=S*E*F/100/D
  I=(S*H/100)/D
  K=(S*J/100)/D
  O=L*giá diezel*N/1000
  R=G+I+K+O+Q
  P=xem cách tính dưới đây

  Tiền lương thợ (P) được tính như sau:

  [​IMG]

  Cột hệ số lương lấy theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước đó là bảng lương xây dựng cơ bản áp dụng theo bảng A1 – ngành số 8.
   

  Các file đính kèm:

  • 4.jpg
   4.jpg
   Kích thước:
   4.7 KB
   Đọc:
   356
  • 5.jpg
   5.jpg
   Kích thước:
   46 KB
   Đọc:
   891
  • 6.jpg
   6.jpg
   Kích thước:
   22 KB
   Đọc:
   808
 4. vineoneo

  vineoneo Thành viên mới

 5. maylanhchinhhang

  maylanhchinhhang Thành viên mới