Mẫu: Đăng báo đấu thầu

Thảo luận trong 'HS. Mời Thầu, Dự Thầu' bắt đầu bởi You and me, 1 Tháng ba 2010.

 1. You and me

  You and me Thành viên

  BỘKẾ HOẠCHVÀĐẦUTƯ
  Số:4073/BKH-QLĐT
  V/v:cungcấpthôngtincho Báo
  Đấuthầu
  CỘNGHOÀXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM
  Độclập –Tựdo–Hạnhphúc
  HàNội,ngày 05 tháng 6 năm 2008

  Kínhgửi:
  -CácBộ,CơquanngangBộ, CơquanthuộcChínhphủ
  -Uỷbannhândâncáctỉnh,thànhphốtrựcthuộcTrungương
  -CácTậpđoànkinhtếnhànước, cácTổngcôngtynhànước

  Ngày 02/01/2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) có văn bản số
  12/BKH-QLĐTvềviệc cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu theo quy định của
  Nghịđịnh111/2006/NĐ-CP.Ngày5/5/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định
  58/2008/NĐ-CPthaythếNghị định 111/2006/NĐ-CP.

  Do vậyđểphùhợpvới quy định tại khoản 3 Điều 68 của Luật Đấu thầu và khoản 3 Điều 76 của Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng, Bộ KH&ĐT ban hành lại văn bản hướng dẫn việc cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu trên cơ sở kế thừa các nội dung cơ bản của văn bản
  số12/BKH-QLĐTngày02/01/2008củaBộKH&ĐT.

  Căn cứ Điều 5 của Luật Đấu thầu và Điều 7 của Nghị định số
  58/2008/NĐ-CP,BộKH&ĐTđềnghịcácBộ,CơquanngangBộ,Cơquanthuộc Chínhphủ,CơquankhácởTrungương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế nhà nước và các Tổng công ty nhà nước thực hiện việc cung cấp thông tin và chỉ đạo các chủ đầu tư, bên mời thầu và các đơn
  vị liên quan thuộc phạm vi quản lý của mình cung cấp các thông tin đấu thầu về
  BộKH&ĐTđểthực hiện việc đăng tải trên Báo Đấu thầu theo đúng quy định. Các nội dung thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 5 của Luật Đấu thầu
  đượcđăngtảimiễnphítrênBáoĐấuthầu.

  Việccungcấpthông tin về đấu thầu cho Báo Đấu thầu được thực hiện theo
  Hướngdẫnkèmtheocôngvănnày./.

  KT.BỘTRƯỞNG
  THỨTRƯỞNG

  (đãký)

  CaoViếtSinh
  Nơinhận:
  - Như trên
  - Tòa án NDTC, Viện KS NDTC
  - Cơ quan TW của các đoàn thể
  - Các Sở KH&ĐT ;
  - Các Đơn vị trực thuộc Bộ;
  - Lưu:VT,VụQLĐT.