Luật kinh doanh bất động sản - số 63/2006/qh11 ngày 29 tháng 6 năm 2006

Thảo luận trong 'Luật' bắt đầu bởi You and me, 17 Tháng sáu 2010.

 1. You and me

  You and me Thành viên

  LUẬT
  KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
  CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  SỐ 63/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006

  Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
  Luật này quy định về hoạt động kinh doanh bất động sản.

  CHƯƠNG I
  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG  ........


  DOWNLOAD