Luật đầu tư

Thảo luận trong 'Luật' bắt đầu bởi You and me, 17 Tháng sáu 2010.

 1. You and me

  You and me Thành viên

  LUẬT
  ĐẦU TƯ
  CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  SỐ 59/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005  Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
  Luật này quy định về hoạt động đầu tư.

  CHƯƠNG I
  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  Luật này quy định về hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; khuyến khích và ưu đãi đầu tư; quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài.

  DOWNLOAD