Dự báo và kế hoạch xây dựng

Thảo luận trong 'Quản lý dự án và Doanh nghiệp Xây dựng' bắt đầu bởi You and me, 25 Tháng năm 2010.

 1. You and me

  You and me Thành viên

  Chương I
  DỰ BÁO NHU CẦU
  1. DỰ BÁO NHU CẦU TRONG KINH DOANH:
  Tất cả các quyết định đều phải dựa trên thông tin, trong kinh doanh một
  quyết định hiện tại thường có tác dụng trong tương lai, do vậy thông tin đê quyết
  định phải bao hàm một dự báo cho tương lai. Do vậy có thể nói rằng dự báo có
  tầm quan trọng nền tảng đối với một doanh nghiệp, mọi kế hoạch và quyết định
  đều phải dựa trên các số liệu dự báo về tương lai.
  Dự báo về nhu cầu sản phẩm ngoài việc dùng để đánh giá tài chính các dự
  án phát triển sản phẩm bằng các phương pháp điểm hoà vốn, giá trị hiện tại
  thuần hoặc hệ số nội hoàn, còn liên quan đến việc định vị cơ sở sản xuất, cách
  thức sản xuất (mức độ tự động hoá), bố trí mặt bằng sản xuất, kế hoạch sản xuất.
  Do tính chất quan trọng như vậy, công việc dự báo phải được nhận thức
  đúng mức trong toàn bộ các hoạt động của doanh nghiệp. Dự báo không phải là
  công việc chỉ làm một lần mà là công việc thường xuyên, không có kết thúc.
  Nhu cầu hiện tại phải được so sánh với dự báo nhằm cập nhật, thay đổi lại kế
  hoạch, xem xét lại các quyết định.v.v.
  Qui trình đó được mô tả trên sơ đồ sau:
  [​IMG]


  Tải nội dung đầy đủ tại đây: