định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình

Thảo luận trong 'Quản lý chi phí' bắt đầu bởi enel, 12 Tháng mười hai 2010.

 1. enel

  enel Thành viên

  ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN
  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
  (Công bố kèm theo văn bản số: 1751 /BXD-VP
  ngày 14 / 8 /2007 của Bộ Xây dựng)

  1.1. Nội dung định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công
  trình hướng dẫn tại văn bản này bao gồm các chi phí cần thiết để hoàn thành các
  công việc quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

  1.2. Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình được
  xác định trên cơ sở các yêu cầu về nội dung và sản phẩm của công việc quản lý
  dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; phù hợp với quy định về phân loại, phân cấp,
  bước thiết kế xây dựng công trình. Công trình xây dựng theo quy định được
  phân loại theo quy định tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của
  Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các văn bản hướng dẫn
  của Bộ Xây dựng.

  Link down: http://www.mediafire.com/?ywfxbef2ndu1dbl#1