CV 564/BXD-KTTC HD điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá vật liệu xây

Thảo luận trong 'Điều chỉnh chi phí, lựa chọn nhà thầu' bắt đầu bởi You and me, 19 Tháng sáu 2010.

  1. You and me

    You and me Thành viên

    Công văn số 564/BXD-KTTC ngày 31/03/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá vật liệu xây dựng.


    DOWNLOAD