Các tiến bộ khoa học kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý hoạt động khảo sát xây dựng

Thảo luận trong 'Quy hoạch và khảo sát xây dựng' bắt đầu bởi enel, 8 Tháng tư 2011.

 1. enel

  enel Thành viên

  Chuyên đề 9 :

  CÁC TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT
  VÀ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT XÂY DỰNG

  Người soạn và giảng
  PGS,TS Lê Kiều

  [FONT=&quot]1. [/FONT][FONT=&quot] Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam , TCXDVN : 366:2004 , ChØ dÉn kü thuËt c«ng t¸c kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh cho x©y dùng trong vïng karst.[/FONT]

  1.1 Khái quát :
  Nhiều vùng trên lãnh thổ nước ta có lớp đất phân bố đá cacbônat là nguồn gốc sinh ra các hang động ngầm hoặc nổi được gọi là cáctơ ( karst ). Nơi có đá cacbônat và hang động karst thường làm cho mặt đất nơi có công trình bị sự cố sụt, xập bất ngờ. Tiêu chuẩn này chỉ dẫn cho công tác khảo sát xây dựng tại các vùng có nền đá cacbônát chủ động lập nhiệm vụ khảo sát địa chất công trình trong vùng có karst để người thiết kế có các phương án phòng, chống sự cố do karst gây ra.
  [FONT=&quot]Vừa qua, một số địa danh tại Phú Thọ, Thanh Hóa, cả khu vực dân cư thuộc xã bị sụt do hiện tượng karst. Trên lãnh thổ nước ta, khi xây dựng các công trình công nghiệp, khu dân cư đô thị ở các vùng có karst phải được khảo sát địa chất công trình theo chỉ dẫn của tiêu chuẩn này.

  Link down: http://www.mediafire.com/?5l589vm69tmzvd5

  Link down:
  [/FONT]