Tài liệu Các chuyên đề về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Thảo luận trong 'Quản lý dự án và Doanh nghiệp Xây dựng' bắt đầu bởi kcxdkt, 22 Tháng ba 2015.

 1. kcxdkt

  kcxdkt Updating ...

  Quản lý dự án tốt sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí hơn là làm một công trình tốt, đây là bải giảng hay về Quản Lý Dự Án của Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội chia ra làm các chuyên đề: Quản Lý Chất Lượng, Quản Lý Tiến Độ, Quản Lý Vốn, Quản Lý An Toàn Lao Động, Thanh Quyết Toán Vốn Đầu Tư Xây Dựng Công Trình, Hợp Đồng Trong Hoạt Động Xây Dựng

  CHUYÊN ĐỀ 1:
  TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
  XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

  Chú ý: các file tải về đọc bằng word hoặc powerpoint.
  vài file sử dụng font chữ .TCVN3
   

  Các file đính kèm:


  Last edited: 22 Tháng ba 2015
 2. kcxdkt

  kcxdkt Updating ...

  CHUYÊN ĐỀ 2 :
  LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
   

  Các file đính kèm:

 3. kcxdkt

  kcxdkt Updating ...

  CHUYÊN ĐỀ TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC
  ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG
   

  Các file đính kèm:

 4. kcxdkt

  kcxdkt Updating ...

  CHUYÊN ĐỀ

  HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
   

  Các file đính kèm:

 5. kcxdkt

  kcxdkt Updating ...

  Chuyên đề

  PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
   

  Các file đính kèm:

 6. kcxdkt

  kcxdkt Updating ...

  CHUYÊN ĐỀ
  QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ
  XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
   

  Các file đính kèm:

 7. kcxdkt

  kcxdkt Updating ...

  CHUYÊN ĐỀ:
  QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA DỰ ÁN
  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
   

  Các file đính kèm:

 8. kcxdkt

  kcxdkt Updating ...

  CHUYÊN ĐỀ:
  QUẢN LÝ CHI PHÍ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
   

  Các file đính kèm:

 9. kcxdkt

  kcxdkt Updating ...

  CHUYÊN ĐỀ

  PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH
   

  Các file đính kèm:

 10. kcxdkt

  kcxdkt Updating ...

  CHUYÊN ĐỀ 6:QUẢN LÝ CHI PHÍ CỦA DỰ ÁN
  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
   

  Các file đính kèm:

 11. kcxdkt

  kcxdkt Updating ...

  Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng và quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
   

  Các file đính kèm:

 12. kcxdkt

  kcxdkt Updating ...

  CHUYÊN ĐỀ: THANH QUYẾT TOÁN
  VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
   

  Các file đính kèm:

 13. kcxdkt

  kcxdkt Updating ...

  Đọc xong tài liệu mời làm :Đề thi quản lí dự án tham khảo


  Câu 1: Sơ đồ ngang giúp cho việc dự báo được hậu quả do biến động thời gian của một công việc nào đó đến toàn bộ tiến độ của dự án.


  Câu 2: Phương pháp sơ đồ mạng giúp cho việc phân tích nhằm dung hòa thời gian và nhân lực của dự án.

  Câu 3: Sự thay đổi giá trị của đồng tiền theo thời gian không phải là một khái niệm quan trọng trong phân tích kinh tế dự án.

  Câu 4:
  Luật xây dựng qui định đối với quy hoạch xây dựng chi tiết phải được thực hiện trong 3 năm.

  Câu 6: Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mực độ biến động của
  Câu 6.1:Giá xây dựng công trình theo quy mô:

  Câu 6.2: Phần chi phí vật liệu xây dựng trong dự toán xây dựng công trình theo…

  Câu 6.3: Phần chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình theo thời gian.

  Câu 6.4: Phần chi phí máy thi công xây dựng trong dự toán xây dựng công trình theo thời gian.


  Câu 7: Có 2 cách phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình là:
  Câu 7.1: Phân loại theo quy mô và tính chất:

  Câu 7.2: Phân loại theo nguồn vốn đầu tư:

  Câu 8: Áp dụng QLDA có thể khống chế, điều tiết hệ thống mục tiêu
  =
  Câu 9: UBND các cấp có trách nhiệm thực hiện quản lí nhà nước về đầu tư trên phân cấp chính phủ.

  Câu 10; Bộ xây dựng có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở các công trình xây dựng dân dụng công nghiệp vật liệu xây dựng hạ tầng kỹ thuật các dự ấn đầu tư xây dựng khác do thủ tướng chính phủ yêu cầu.

  Câu 11 : Tuân thủ các quy định về đầu tư xây dựng là phù hợp sao cho:
  Câu 11.1: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội.

  Câu 11.6 Các pháp luật có liên quan.

  Câu 12: Nội dung “ Tờ trình thẩm định dự án “ theo nghị định 12/2009/NĐ-CP
  Câu 12.1 18 nội dung chính

  Câu 12.2 trong đó mục tổng mức đầu tư phải ghi rõ các thành phần chi phí như xây dựng, chi phí thiết bị , bồi thường giải phóng mặt bằng và thu hồi đất, chi phí quản lí dự án, chi phí đầu tư xây dựng và chi phí khác + dự phòng.

  Câu 13: ban quản lí dự án có nhiệm vụ và quyền hạn sau:
  Câu 13.1 Thực hiện các thủ tục về giao nhận đất, xin cấp phép xâu dựng, mặt bằng xây dựng các công việc khác phục vụ công trình

  Câu 13.2 Chuẩn bị hồ sơ thiết kế, dự toán, tổng xây dựng xây dựng công trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

  Câu 13.3 Lập hồ sơ mời thâu, tổ chức lựa chọn nhà thầu:

  Câu 13.4 Đàm phán, ký kết hợp đồng với các nhà thầu theo ủy quyền của chú đầu tư.

  Câu 13.5 Nghiệm th, thanh toán, quyết toán theo hợp đồng ký kết

  Câu 14: Tổ chức được phép thẩm định dự án đầu tư:.
  Câu 14.1 Các tổ chức tư vấn xây dựng có đăng ký hành nghề thẩm tra.

  Câu 14.2 Các tổ chức chuyên môn thuộc cấp quyết định đầu tư:

  Câu 15: Dự toán công trình xây dựng bao gồm các khoản mục chi phí.
  Câu 15.1 chi phí xây dựng, chi phí quản lí dự án, chi phí khác.

  Câu 15.2 Chi phí khác, chi phí thiết bị, chi phí quản lí dự án, chi phí thuê tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác.

  Câu 15.3 Chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí thuê tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và chi phí dự phòng

  Câu 16:
  Thành phần tham gia nghiêm thu: Giám sát thi công của chủ đầu tư, Kỹ thuật của của nhà thầu thi công xây dựng và đại diện cơ quan nhà nước về chất lượng xây dựng.

  Câu 17.
  Theo TCXDVN 356-2005 về kết câu kê tông , thời gian trộn vữa bằng máy từ lúc đổ xong
  Câu 17.1: khi sản xuất vũa xi măng bằng máy và máy trộn không nhỏ hơn 5 phút.

  Câu 17.2 Không được giảm quá 5% chiều cao tiết diện ngang của các thanh chịu uốn và trong mặt phẳng uốn.

  Câu 18:
  Công trình xây dựng chỉ được khởi công khi có nguồn vốn đảm bảo tiến độ công trình theo tiến độ đã phê duyệt trong dự án đầu tư xây dựng.

  Câu 19: Chủ đầu tư có quyền đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng với nhà xây dựng khi đơn vị thi công không thực hiện đúng theo những yêu cầu đã ký kết.

  Câu 20: Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước: Toàn bộ quá trình đầu tư xây dựng từ việc xác định vốn đầu tư, lập dự án đầu tư, lập thiết kế, lựa chọn nhà thầu xây dựng, thi công xây dựng cho đến khi nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

  Câu 21: Người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định dự án .
  Đầu mối thẩm định dự án là các đơn vị có chuyên môn.

  Câu 22. Chi phí an toàn lao động là thanh phần trong các khoản mục công trình