Trắc địa đại cương 2015-03-20

Trắc địa đại cương

 1. kcxdkt
  Giáo trình Trắc địa đại cương
  - Tác giả : Trần Văn Quảng
  - Nhà xuất bản Xây dựng Hà Nội - 2001
  - Sách với 11chương giới thiệu những vấn đề cơn bản và cần thiết của khoa học trắc địa trong xây dựng cơ bản

  Download :