Sách Tính toán kết cấu thép 2015-03-20

Tính toán kết cấu thép Tác giả: Nguyễn Văn Yên

 1. kcxdkt
  Tác giả: Nguyễn Văn Yên
  Nội dung chính:
  Chương 1. Nguyên tắc tính toán kết cấu thép
  Chương 2. Liên kết
  Chương 3. Dầm
  Chương 4. Cột
  Chương 5. Dàn
  Chương 6. Khung nhà công nghiệp
  Phụ lục: Qui cách thép hình

Recent Reviews

 1. dungvo375
  dungvo375
  4/5,
  Version: 2015-03-20
  good